Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "squeeze" in Polish

wycisnąć
ścisnąć
wcisnąć
ściskać
nacisnąć
przycisnąć
wyciskać
uścisk
ścisk
naciskaj
ściśnij wycisnę
wcisnę
naciśnij
wyciśnij

Suggestions

36
But you can't squeeze blood from a stone, son.
Ale nie możesz wycisnąć krwi z kamienia, synu.
Okay, squeeze my fingers as hard as you can, please.
Proszę ścisnąć moją rękę, najmocniej jak pani może.
Then she tried to squeeze the life out of him.
Wtedy ona spróbowała ścisnąć się życie z nim.
We can squeeze you in, but not for an hour.
Możemy panią wcisnąć, ale dopiero za godzinę.
I doubt we could squeeze any more information into the memory banks.
Chyba nie można tu już wcisnąć żadnej informacji.
Don't forget to squeeze my nipple like a cow.
Nie zapomnij ścisnąć mi sutka, jak krowie.
I can always squeeze Green River a little bit.
Zawsze mogę bardziej ścisnąć Green River.
What person could squeeze eyeballs from Bodhi Bhundhang?
Która osoba mogłaby ścisnąć gałki oczne od Bodhi Bhundhang?
We need to squeeze his spleen to release the ones he's got.
Musimy ścisnąć jego śledzionę, by wypuścić te, co zostały.
I'm hoping to squeeze in a banana by the end.
Mam nadzieję, że gdzieś pod koniec uda mi się jeszcze wcisnąć banana.
This guy can squeeze into a coffee can, Scully.
Ten facet potrafi wcisnąć się do kubka, Scully.
Couldn't even squeeze myself into a 14.
Nie mogłem siebie wcisnąć nawet w rozmiar 14.
You can have my hat only if l could squeeze your cheeks.
Dostaniesz mój kapelusz jeśli mogę ścisnąć ci policzki.
I want you to squeeze my fingers when I say so.
Jak powiem, proszę ścisnąć moją rękę.
I would just like to take my thighs and squeeze his head.
Chcialabym tylko wziąć moje myśli i ścisnąć jego głowę.
First of, I'm nobody's squeeze.
Po pierwsze, nie jestem niczyją laską.
Not sure I can squeeze through.
Nie jestem pewien czy się przecisne.
If you can hear me, squeeze my hand.
Jeśli mnie słyszysz ścisnij moją dłoń.
If you understand what I say, squeeze my finger.
Jeśli rozumiesz, co mówię, ściśnij mój palec.
For every 10 years, squeeze my finger once.
Ściśnij mój palec raz, za każde 10 lat.
No results found for this meaning.

Results: 1158. Exact: 1158. Elapsed time: 50 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo