Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "stiff" in Polish

sztywny
sztywniak
sztywność
mocnego
trupa
zacinają
sztywna sztywne sztywniaka
sztywnego
sztywniakiem
sztywno
sztywnym
sztywni
sztywnieje
It's peculiarly strong and stiff.
Poza tym jest on dziwnie mocny i sztywny.
As if a stiff one in cold water is attractive.
Jakby sztywny w zimnej wodzie miał być atrakcyjny.
Kind of a stiff, but good golfer.
Lenny. Sztywniak, ale dobry golfista.
But I won't act like a stiff.
Ale nie będę zachowywał się jak sztywniak.
CNS vasculitis would cause a stiff neck... along with a headache.
Zapalenie naczyń spowodowałoby sztywność szyi i ból głowy.
It pulls left, rides a little stiff.
Ciągnie w lewo, jest trochę sztywny.
I just have a stiff neck from the crash.
Mam tylko sztywny kark od wypadku.
Delaney's been complaining about headaches, stiff neck, nausea.
Delaney narzekał na bóle głowy, sztywny kark i nudności.
Yes but his is stiff... as a club.
Tak, ale jego jest sztywny... jak kij.
Frozen stiff TV dinners on trays... spaghetti, macaroni or pizza.
Sztywny obiadek przy telewizorze... spaghetti, makaron albo pizza.
I thought the dead was stiff.
Myślałem, że trup będzie sztywny.
The stiff - deceased back there.
Ten sztywny... zmarły tam z tyłu.
I shot him 6 times and he's stiff.
Strzeliłem w niego 6 razy i jest sztywny.
He's frozen stiff and he isn't breathing.
Jest sztywny z zimna i nie oddycha.
Or your British stiff upper lip.
A co z twoją nieprzepuszczalnością? Twoim Brytyjskim...
They don't stay stiff for long.
Nie był zbyt sztywny przez długi czas...
I need something stiff... but flexible for a splint.
Potrzebuję coś sztywnego... ale giętkiego na szynę.
Those are proteins that become brittle and stiff.
Skłądają się z białek - stają się kruche i sztywne.
I came because parts of the stiff are missing.
Przyjechałem, bo ofierze brakuje paru części ciała.
Lungs are stiff, could be a. R.D.S.
Płuca są sztywne, to może być niewydolność oddechowa.
No results found for this meaning.

Results: 656. Exact: 656. Elapsed time: 62 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo