Register Help
en ···
Translation Dictionary Context Conjugation
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "tweak" in Polish

podrasować
ulepszyć
Tweak
dopracujemy
poprawialiście
I even threw in an app I wrote to tweak the settings: gamma, contrast, stuff like that.
Nawet dołączyłam aplikację, którą napisałam, by podrasować ustawienia gamma, kontrast, takie tam.
We could compare notes, tweak it a little bit.
Możemy porównać sposoby, trochę ulepszyć i sprzedawać po kubku.
See, once you know what's in it, you can tweak it, re-engineer it.
Kiedy poznasz skład i działanie, możesz je ulepszyć.
One more thing for marlowe to tweak.
Jedna rzecz więcej, którą Marlowe ma do poprawienia.
Just a little tweak on the vault.
Tylko małe skręcenie na sklepieniu (vault?).
Certain high frequencies can tweak electronic signals.
Odpowiednio wysokie częstotliwości mogą zmieniać sygnały elektroniczne.
All you have to do is tweak it a bit.
Wszystko, co musisz zrobić to trochę zaimprowizować.
I have the ability to tweak some of the parameters to avoid engine damage.
Mogę regulować niektóre parametry, by uniknąć uszkodzenia silnika.
Since then he's had to tweak some of his initial conclusions.
Od tamtej pory musiał doszlifować część swoich wstępnych wniosków.
I've made a little tweak to the schedule.
Dobra. Zrobiłam małe poprawki w grafiku.
Just a little tweak on the vault.
Po prostu zwykłe przekręcenie podczas skoku...
They'd tweak together, share food, cigarettes.
Razem ćpali, dzielili się żarciem i fajkami.
You could, like, tweak things if you wanted.
Mógłbyś podrasowywać różne rzeczy jak byś chciał.
You're constantly trying to tweak this, play with that.
Ciągle próbujesz coś podrasować, czymś się pobawić.
Allows to tweak the Command before it is executed.
To pozwala ci na dostrojenie Polecenia przed jego wywołaniem.
Looked like more than a tweak.
Wygląda na coś więcej niż naciągnięcie.
I have to tweak every aspect of my being just to be there.
Musiałem naginać każdą cząstkę siebie, żeby tam być.
Please do not tweak any spells.
Proszę, nie zmieniaj żadnych zaklęć.
Dead people tweak my sweet tooth.
Umarlaki robią mi ochotę na słodycze.
We might have to tweak that a little bit.
Możemy mieć do dostrojenia, że trochę.
No results found for this meaning.

Results: 90. Exact: 90. Elapsed time: 80 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo