Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "alleviate" in Nederlands

Zoek alleviate in: Definitie Vervoegen Synoniemen
verlichten
verzachten
verminderen
verhelpen
vangen
beperken
verbeteren
temperen
verlichting
lenigen
ondervangen
verlicht
verzacht
vermindering
bestrijden

Suggesties

Believe me, your sincere confession will help to alleviate your lot.
Een eerlijke bekentenis zal uw lot verlichten.
Lime leaves in the bath are used to alleviate pain.
Citroenbladeren in het bad verlichten pijn.
And the cure for your brother is to alleviate his guilt.
En het medicijn voor je broer is z'n schuldgevoel verzachten.
Yes, well, this should alleviate that.
Ja, nou, dit zou het moeten verzachten.
And sometimes in dangerous situations, People use humor to alleviate tension.
En soms in gevaarlijke situaties, gebruiken mensen humor om de spanning te verminderen.
Such proposals will help to alleviate the energy dependency of numerous EU countries, including Spain.
Dergelijke voorstellen helpen de energieafhankelijkheid van tal van lidstaten te verminderen, waaronder Spanje.
I would guess that death is no longer sufficient to alleviate its boredom.
Een moord kan z'n verveling niet langer verlichten.
The different initiatives taken to alleviate this burden have achieved only modest results.
De verschillende initiatieven om die last te verlichten hebben slechts bescheiden resultaten opgeleverd.
Well enough to alleviate your concerns about our Starburst problems.
Genoeg om onze zorgen te verlichten over onze Sterrensprong problemen.
Mercy compels us to alleviate that misfortune.
Genade dwingt ons om andermans pijn te verlichten.
But technology offers the opportunity to alleviate and even remedy these problems.
De technologie biedt ons echter de mogelijkheid om deze problemen te verlichten en zelfs op te lossen.
Pliny the Elder thought eating fried canaries would alleviate a hangover.
Plinius de Oudere geloofde dat het eten van kanaries een kater kon verlichten.
So I need to alleviate the pressure as soon as possible.
Dus moet ik de druk zo snel mogelijk verlichten.
Thanks to this simple procedure... we can now permanently alleviate the poor girl's suffering.
Dankzij deze eenvoudige procedure... kunnen we nu voorgoed het leed van het arme meisje verlichten.
The Committee on Fisheries is requesting additional funding to alleviate the effects of this reform.
De Commissie visserij vraagt om extra financiering om de gevolgen van deze hervorming te verzachten.
The action taken by the public authorities to alleviate this slump in investment has not been sufficiently effective.
De maatregelen van de overheid om deze investeringscrisis te verzachten zijn niet doeltreffend genoeg geweest.
However, more efforts are needed from all Member States to alleviate the pressure on Greece.
Om de druk op Griekenland te verlichten zijn echter meer inspanningen van alle lidstaten nodig.
His intention was to help the Sudanese people and alleviate the humanitarian crisis in Darfur.
Hij wilde het Sudanese volk helpen en de humanitaire crisis in Darfur verzachten.
There may be ways to alleviate the distress.
Er zijn misschien manieren om de pijn te verzachten.
We will do everything possible to alleviate your suffering.
We zullen alles doen om jullie lijden te verlichten.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 880. Exact: 880. Verstreken tijd: 94 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo