A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "apron" in Nederlands

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Bekijk ook: apron strings
Vertalingen
schort [nn]
platform [n]
voorschoot
platformbeheersdiensten
schortje
Andere vertalingen
Suggesties
This lead apron will protect me.
Deze loden schort zal me beschermen.
Your apron says you're a caterer.
Volgens je schort ben je een cateraar.
Leipzig Airport will build an apron which will exclusively be used by DHL.
Het luchthavenbedrijf Leipzig neemt de bouw voor zijn rekening van een platform, dat uitsluitend door DHL zal worden gebruikt.
Passengers or unauthorised person left unsupervised on apron.
Passagiers of onbevoegde personen bevinden zich zonder toezicht op het platform.
People see the apron, they make assumptions.
Als mensen de voorschoot zien, gaan ze dingen veronderstellen.
Now that is a fine-looking apron.
Dat is pas een mooi schort.
And this lead apron will keep me safe downstairs.
Dit loden schort houdt me van onderen veilig.
Here's your apron, sport.
Hier is je schort, vriend.
Leave your apron in the locker room.
Hang je schort in de kleedkamer.
Carla, straighten up your apron.
Carla, trek je schort recht.
There's blood on your apron.
Er is bloed op je schort.
You can leave your apron right there.
Leg je schort maar daar neer.
Go get your little apron on, honey.
Ga je weinig schort op, schat.
I'm just wiping some crumbs off your apron.
Ik veeg gewoon wat kruimels van je schort.
I'll just put on an apron.
Ik doe even een schort voor.
Like Goulston Street the night we found Miss Eddowes' apron.
Als in Goulston Street op de avond dat we het schort van Miss Eddowes vonden.
Maybe a nicer apron, sometimes that silly, little hat.
Misschien een mooier schort, en soms die domme hoed.
Okay. I see you've brought your apron.
Ik zie dat je een schort hebt meegebracht.
Take off that dirty apron before you come in.
Doe je vieze schort uit voordat je binnenkomt.
- Take off the apron now.
- doe je schort maar uit.

Resultaten: 403. Exact: 403. Verstreken tijd: 38 ms.

Een voorbeeld voorstellen