A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "hanky-panky" in Nederlands

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
gescharrel
gevoos
hanky-panky
onderonsje
gefrunnik
hokus-pokus
Andere vertalingen
Even so. Well, let's put it this way, there's been hanky-panky.
Wel, laten we het zo zeggen, er is gescharrel geweest.
In my ship there is no, repeat no, hanky-panky between the sexes.
Op dit schip is er geen... ik herhaal: geen gescharrel tussen de seksen.
So, if you don't mind, no hanky-panky.
Dus geen gevoos, als je het niet erg vindt.
I'll see what I can do, but I must insist that she be home by midnight and that there be no hanky-panky, sir, whatsoever.
Nou, ik zal eens kijken wat ik kan doen, maar ik sta erop dat ze om twaalf uur thuis is en absoluut geen gevoos, mijnheer, helemaal niet.
Question - does the carpet match the drapes, hanky-panky?
Vraagje. past het tapijt bij de gordijnen, hanky-panky?
For this might be a date, which means there might be hanky-panky.
Dit is misschien een date, en dat betekent straks hanky-panky.
He did uncover some hanky-panky with Tucker and a female executive of the firm.
Hij ontdekte gescharrel van Tucker en een vrouwelijk hoofd van het bedrijf.
And no more hanky-panky with the little boys.
Blijf met je tengels van kinderen af.
No hanky-panky, Mrs. Adler.
Geen kunstjes, Mrs. Adler.
It's French for a place to play hanky-panky with Grandma.
Dat is Frans voor 'een plek om met oma te rollebollen'.
This type of hanky-panky is against prison regulations.
Dit soort hokus-pokus is tegen de gevangenis regelgeving.
Lot of time for a hanky-panky with our dead journalist before she killed him.
Genoeg tijd voor een onderonsje met onze dode reporter, voor ze hem vermoordde.
He finished up his hanky-panky in the walk-in cooler.
Hij eindigde hij zijn hokus-pokus in de walk-in koeler.
Since I got back from Riyadh, we've had two dinner dates and zero hanky-panky.
Sinds ik terug ben uit Riyad, zijn we twee keer gaan eten en geen één keer van bil gegaan.
I'm prepared to tolerate that Rieper girl's presence, but I will not stand for any... you know... hanky-panky.
Ik ben bereid haar gezelschap te aanvaarden maar ik zal geen misbruik tolereren.
If Lord Drysdale is up to his usual hanky-panky, that's his problem.
Als Lord Drysdale zijn gebruikelijke perversiteiten toont, is dat zijn probleem.
Slipping away for a little hanky-panky.
Je gunt jezelf een klein avontuurtje, nietwaar?
You know, just in case of hanky-panky.
Voor 't geval we willen.
She engaged in inter-species hanky-panky... ...and people still call her great.
Ze ging van bil met dieren en wordt toch 'de Grote' genoemd.
No hanky-panky, if you know what I mean.

Resultaten: 40. Exact: 40. Verstreken tijd: 33 ms.

Een voorbeeld voorstellen