A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "hunch" in Nederlands

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
voorgevoel [n]
gevoel [n]
ingeving [n]
idee [n]
gok [n]
vermoeden [v]
vermoed
vermoedde
Andere vertalingen
Maura, I told you never to hunch.
- Daar gaan we weer. Maura, ik zei je nooit een voorgevoel te hebben.
It's my hunch he's our man.
Ik heb het voorgevoel dat hij onze man is.
I had a hunch from the beginning.
Ik had 'n gevoel, maar wist het pas zeker toen jij het zei.
I have a hunch the man is alive and I want him back.
Ik heb het gevoel dat onze man nog in leven is, en ik wil hem terug.
Turns out the hunch was good.
Blijkt dat de ingeving goed was.
Right now, this idea is only a tantalizing hunch.
Nu is dit hele idee nog maar een uitdagende ingeving.
I was born semipsychic, and I had a hunch something would happen.
Ik was geboren met semipsychic, en ik had een voorgevoel dat er iets zou gebeuren.
But I got a hunch they exist.
Maar ik heb een gevoel, dat ze bestaan.
I have a hunch we'll find something.
Ik heb een voorgevoel dat we iets vinden.
Let's hope my hunch is right.
Laten we hopen dat mijn voorgevoel juist is.
And don't say it was a hunch.
En zeg niet dat het een voorgevoel was.
I don't know how to justify a hunch.
Ik weet niet hoe ik een voorgevoel moet rechtvaardigen.
A hunch is defined as an intuitive reckoning.
Een voorgevoel is iets zoals intuïtie.
I believe sarah's hunch to be right.
Ik geloof dat Sarah haar voorgevoel klopt.
You could say I have a hunch he'll take it.
Je kan zeggen dat ik het gevoel heb dat hij die gaat nemen.
If, and that's a hunch based on rockabilly.
Als. En gebasseerd op een Rockabilly voorgevoel.
But I told her that I have this hunch...
Maar ik vertelde haar dat ik dit gevoel...
- I got a hunch about your zebra.
-Ik heb een voorgevoel over je zebra.
I have a hunch, who does not like me.
Ik heb het gevoel dat hij geen grote fan van me is.
Maybe it's just a hunch.
Misschien is het gewoon een voorgevoel.

Resultaten: 784. Exact: 784. Verstreken tijd: 49 ms.

Een voorbeeld voorstellen