Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Woordenboek Context Vervoegen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "landmark" in Nederlands

mijlpaal
monument
bezienswaardigheid
gebouw
historische
oriëntatiepunt
landmark
herkenningspunt
Today may be a landmark in sports history.
Vandaag zou wel eens een mijlpaal in de sportgeschiedenis kunnen zijn.
The landmark organization has been a beacon of hope and opportunity for so many in our community.
De Mijlpaal Organisatie is een baken van hoop en mogelijkheden voor onze gemeenschap.
The community deserves to have this as a landmark.
De gemeente verdient het om dit als monument te hebben.
- We're petitioning for landmark status.
We willen het pand laten uitroepen tot monument.
Another fine landmark under our belts.
Weer een prachtige bezienswaardigheid in onze zak.
Verti Marte is such an iconic New Orleans landmark.
Verti Marte is zo'n iconische bezienswaardigheid in New Orleans.
The Muppet Theatre is now an official historical landmark, OK.
Het Muppet Theater is nu een beschermd monument.
It has recently and quite suddenly been designated a Chicago landmark.
Het is onlangs en heel plotseling aangewezen als een Chicago bezienswaardigheid.
You have our deepest thanks... for helping us to preserve this magnificent cultural landmark.
Jullie hebben onze diepste erkentelijkheid... voor jullie bijdrage aan het... in stand houden van dit culturele monument.
The night that my landmark preschool reform bill passed.
De avond dat mijn mijlpaal voorschoolse hervorming wetsvoorstel aangenomen werd.
And we will halt this merger by getting Bluebell declared a historic landmark.
En we zullen de fusie stoppen doordat Bluebell een historisch monument wordt.
We are proud of this landmark in the history of our democracy.
Wij zijn trots op deze mijlpaal in onze democratische geschiedenis.
This proposed directive is a landmark for Europe.
Dit voorstel voor een richtlijn is een mijlpaal voor Europa.
Your daughter blew up a landmark.
Jouw dochter heeft een monument opgeblazen.
I've applied to have it declared an historic landmark.
Ik heb gevraagd om het als historische mijlpaal te verklaren.
Some place special like a landmark.
Een speciale plek, zoals een mijlpaal.
Well, my friends, you have missed a once-in-a-lifetime landmark evening in the history of community theater.
Nou, mijn vrienden, je hebt een eens-in-je-leven mijlpaal avond gemist in de geschiedenis van het theater.
Now, before the Undersecretary of the interior declares Geezer Rock a national landmark, we shall hear a poem written by honor student, Lisa Simpson.
Voor de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Geezer Rock uitroept tot monument, luisteren we naar een gedicht van scholier Lisa Simpson.
It's a crime to lose a landmark like this. I mean look at it.
Het is zonde dat zo'n monument verloren gaat.
The code, adopted on 1 December 1997, was described as a ‘landmark accord’ on preventing unfair tax competition.
De op 1 december 1997 vastgestelde gedragscode werd omschreven als mijlpaal bij het voorkomen van oneerlijke belastingconcurrentie.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 318. Exact: 318. Verstreken tijd: 61 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo