A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "nudge" in Nederlands

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
duwtje
zetje
wakker schudden
duwen
duw
Andere vertalingen
I just gave them an insider's nudge.
Ik gaf alleen een klein duwtje.
I'll just give them a friendly nudge.
Ik geef ze 'n vriendelijk duwtje.
Sometimes greatness needs a little nudge.
Soms heeft een groot man een zetje nodig.
He might have had a little nudge.
Misschien kreeg hij wel een klein zetje.
Give me a nudge and it happened.
Geef me een duwtje en het is gebeurd.
A gentle nudge I shall provide.
Ik zal haar een zacht duwtje geven.
I think she needs a nudge.
Ik denk dat ze een zetje nodig heeft.
Just needed a little nudge in the right direction.
Je hoefde alleen maar een klein duwtje in de goede richting.
She may need a little friendly nudge.
Ze heeft misschien een vriendelijk duwtje nodig.
I prefer to think of it as a gentle but helpful nudge.
Ik denk liever aan een zacht maar behulpzaam duwtje.
Give Darwin a little nudge there.
Geef Darwin maar 'n duwtje.
I think he just needs a little... nudge.
Ik denk dat hij gewoon een klein duwtje nodig heeft.
I believe sometimes people need a little nudge.
Ik geloof dat mensen soms een duwtje nodig hebben.
I'm just... giving you a little nudge.
Ik geef je alleen een zetje.
That's essentially her with a nudge from us.
Dat is zij in wezen met een duwtje van ons.
And a little nudge from their friend Felix.
En een klein duwtje van Felix.
The best we can do is give her a gentle nudge.
We kunnen haar alleen een zetje geven.
But it's a safe bet it won't be a gentle nudge.
Het wordt vast geen zacht duwtje.
I'll give you a nudge, there they go...
Ik geef je een duwtje, daar ga je...
Maybe it's like a homing pigeon and we just need to give it a nudge in the right direction.
Misschien is het als bij een postduif, en moeten we hem gewoon een zetje in de goede richting geven.

Resultaten: 206. Exact: 206. Verstreken tijd: 65 ms.

Een voorbeeld voorstellen