Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rehearse" in Nederlands

Zoek rehearse in: Definitie Vervoegen Synoniemen
repeteren
oefenen
herhalen
instuderen
inoefenen
repeteer
gerepeteerd
repetitie
geoefend
ingestudeerd
repeteert
repeteerden
And they rehearse every morning before school.
En ze repeteren elke morgen voor dat de school begint.
Nobody has ever heard me rehearse.
Jules... Niemand heeft me ooit horen repeteren.
Lisa. You promised we'd rehearse the new routine today.
Je beloofde dat we vandaag het nieuwe nummer zouden oefenen.
We could help you rehearse if you want.
Wij kunnen je helpen oefenen als je wilt.
Let's rehearse one more time.
We herhalen voor de laatste maal.
Thanks for letting the musicians rehearse here.
Bedankt dat de muzikanten hier mogen repeteren.
Well, I really didn't have to rehearse her that much.
Ik hoefde haar eigenlijk niet zoveel te repeteren.
Today and all day tomorrow we rehearse until H hour.
Vandaag en morgen gaan we de hele dag repeteren.
I had to sneak into the tent to watch Star rehearse.
Ik moest onder de tent door kruipen om Estrellita te kunnen zien oefenen.
You don't have to rehearse first.
Je hoeft niet eerst te repeteren.
But you will be if we rehearse tonight.
Maar wel als we vanavond repeteren.
I think you guys need to rehearse more.
Ik vind dat jullie meer moeten oefenen.
Okay, let's rehearse the piece for the pageant.
Laten we het stuk voor de optocht oefenen.
Jeff, get those people in here so we can rehearse.
Jeff, laat ze binnenkomen zodat we kunnen repeteren.
You can rehearse in the theatre.
Dan kun je oefenen in het theater.
We can rehearse in private if you like.
We kunnen alleen repeteren als je dat zou willen.
We were just about to rehearse the climax of our drama.
We staan net op het punt de climax van ons drama te oefenen.
You've seen us rehearse the steps so many times.
Je hebt ons zo vaak zien repeteren.
I can see why one must rehearse these events.
Nu snap ik waarom je zo'n dingen moet repeteren.
You can't even rehearse in peace.
Je kunt niet eens rustig repeteren.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 476. Exact: 476. Verstreken tijd: 79 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo