Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Woordenboek Context Vervoegen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "soak" in Nederlands

weken
genieten
zuigen
impregneringsperiode
impregnering
stabilisatie van de temperatuur
drenk
badderen
onderdompelen

Suggesties

108
Go soak your brain, Brian.
Ga je hersenen weken, Brian.
You're supposed to soak the red beans overnight.
- De bonen moeten een nacht weken.
She wouldn't have to soak in it.
Ze hoeft er niet in te weken.
Just soak her in some water, not the toilet.
Gewoon in wat water weken, niet het toilet.
I had to soak the sample for 20 minutes before it would dissolve.
Ik moest het monster gedurende 20 minuten laten weken voordat het oploste.
Don't forget to soak it in milk.
Vergeet ze niet te weken in melk.
Don't forget to soak the fish.
Vergeet de vis niet te weken.
All right, when we're finished up here, we'll soak the rags in antiseptic.
Als we klaar zijn, weken we de vodden in ontsmettingsmiddel.
OK, Daphne, let's get you home and soak your feet in Epsom salts.
Oké, Daphne, laten we je naar huis krijgen, en je voeten in wat Engels zout weken.
I bought the all-day soak and poke package.
De hele dag lang weken en betast worden.
I light a few candles, put on some Coltrane and soak my troubles away.
Ik steek kaarsen aan, zet Coltrane op, en m'n problemen weken zo weg.
I didn't mean soak the whole body.
Ik bedoelde niet je hele lichaam.
Soil, poke, drop and soak.
Grond, graven, gooien en wateren.
They'd soak the nut jobs in cold water.
Ze dompelden de gekken onder in koud water om ze af te koelen.
soak according to points 3.1.3.1.2 and 3.2.3.2.2 of Appendix 3
stabilisatie van de temperatuur volgens de punten 3.1.3.1.2 en 3.2.3.2.2 van aanhangsel 3
Used to soak them in sweet milk.
Vroeger weekte ik ze in zoete melk.
Nothing like a nice soak to warm the cockles of your heart.
Niets zo fijn, als een lekkere zeep, om jouw hart te verwarmen.
I need to soak my sore knee.
Ik moet mijn gewonde knie soppen.
Go in the bathroom and soak your head.
Ga in de badkamer en koel je hoofd.
They'd soak the nut jobs in cold water.
Ze steken de gekken in koud water.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 372. Exact: 372. Verstreken tijd: 95 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo