A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "stubborn" in Nederlands

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
koppig [adj]
hardnekkig [adj]
vasthoudend [adj]
halsstarrig [adj]
koppige
eigenwijs
eigenwijze
hardnekkige
koppigste
stijfkop
halsstarrige
eigenzinnige
stijfkoppig
koppiger
koppigheid
Andere vertalingen
If it were not so stubborn, life dig day.
Als je niet zo koppig had geweest... zou je nog geleefd hebben, om nog een dag te graven.
You're stubborn like your brother.
Je bent koppig, net als je broer.
He told me that the people were very stubborn.
Hij zei dat de mensen daar erg koppig zijn.
But Japichino's stubborn, like all young lads.
Maar die jongen is koppig... zoals alle jongelui.
That baby is as stubborn as her mother.
Net zo koppig als haar moeder.
You are a stubborn man, Master Steward.
U bent een koppig man, hofmeester.
I can be pretty stubborn myself.
Ik kan zelf ook heel koppig zijn.
She was... a sweet woman, but very stubborn.
Het was 'n lieve vrouw, maar ze was erg koppig.
Koel, you're so stubborn...
Koel, bent u zo koppig...
He's just as stubborn as you are.
Hij is net zo koppig als jij.
If you're so stubborn I can't protect you.
Als jij zo koppig doet kan ik je niet beschermen.
You're still stubborn, Devon!
Je bent nog steeds koppig, Devon.
Young Henry is sometimes stubborn and little Beatrice misses her mother.
Henry kan koppig zijn en Beatrice mist haar moeder vreselijk.
I tried, but she is very stubborn.
Sorry. Ze is heel koppig.
Synonyms: single-minded, stubborn, obdurate, adamant.
Synoniemen: eigenzinnig, koppig, obstinaat.
Andie, you're a stubborn and determined person.
Andie, je bent koppig en vastberaden.
I'm sorry you're so stubborn.
Jammer dat u zo koppig bent.
And he's being stubborn and irresponsible.
En hij is koppig en onverantwoordelijk.
I am stubborn and not easy to convince.
Ik ben koppig en niet gauw te overtuigen.
People can be selfish, irrational, stubborn, malicious.
Mensen zijn egoïstisch, onredelijk, koppig, noem maar op.

Resultaten: 1095. Exact: 1095. Verstreken tijd: 74 ms.

Een voorbeeld voorstellen