Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Woordenboek Context Vervoegen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tweak" in Nederlands

aanpassen
bijstellen
knijpen
bijwerken
trekken
verander
verbeter
Tweak
superlang
plagen
herbewerken
I might need to tweak my system.
Ik moet mijn systeem wat aanpassen.
But I need to tweak a few things, still, of course...
Maar ik moet nog wat dingen aanpassen, natuurlijk...
All you have to do is tweak it a bit.
Je moet de plan alleen 'n beetje bijstellen.
I am so good, but I still have to tweak things so I can win.
Ik ben zo goed, maar ik moet nog steeds dingen bijstellen zodat ik kan winnen.
You see, we've managed to tweak their software somewhat.
Weet je, het is ons gelukt om hun software een beetje af te knijpen.
Or, "May I tweak your left nipple?"
Of, "Mag ik eens in uw linker tepel knijpen?"
I have the ability to tweak some of the parameters to avoid engine damage.
Ik kan de parameters aanpassen om schade te voorkomen.
Just have one or two more scenes to tweak, and then it will be perfect.
Ik moet nog een tweetal scènes aanpassen, en dan zal het perfect zijn.
You - You sure you don'twant to tweak that frequency a little, Jack?
Jij... weet je zeker dat je de frequentie niet een beetje kan aanpassen, Jack?
What chance is there for any real change when anyone can go back and tweak events in their favour?
Welke kans is er op echte verandering... wanneer iedereen terug kan gaan en gebeurtenissen in hun voordeel kan aanpassen?
In general terms, at a time of huge economic downturn and hardship, maybe we should be looking at ourselves to tweak our budget so we can send more monies back to national exchequers where it is desperately needed and where the pain is being felt.
In het algemeen zouden we in een tijd van enorme economische neergang en moeilijkheden misschien naar onszelf moeten kijken en onze begroting zo moeten aanpassen, dat we meer geld kunnen teruggeven aan de nationale staatskassen, waar het heel hard nodig is en waar de pijn wordt gevoeld.
Looked like more than a tweak.
Ziet er erger uit dan een beetje pijn.
You only tweak or tune if something has potential.
Dat doe je alleen als iets potentieel heeft.
Certain high frequencies can tweak electronic signals.
Bepaalde hoge frequenties kunnen elektronische signalen storen.
Looks like those rage parameters need a tweak.
Lijkt alsof die woedeparameters een nazicht nodig hebben.
Allows to tweak the Command before it is executed.
Laat u toe om het commando aan te passen voordat het uitgevoerd zal worden.
That'll give me a chance to tweak the ending.
Dat geeft me de kans om het einde aan te passen.
You're constantly trying to tweak this, play with that.
Je probeert constant om daar aan te trekken, met dat te spelen.
Just a little tweak here and there.
Gewoon een oogje dicht hier en daar.
You should lay off your own tweak.
Je moet van je eigen spul afblijven.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 122. Exact: 122. Verstreken tijd: 385 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo