A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "af en toe" in Engels

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
occasionally [adv]
now and then [adv]
every once in a while [adv]
from time to time [adv]
every now and again [adv]
every so often [adv]
on occasion [adv]
here and there [adv]
occasional [adj]
off and on [adv]
on and off [adv]
once or twice [adv]
periodically [adv]
once and a while
out every now and then
Andere vertalingen
Suggesties
En zo af en toe feestte hij met de woestijnwezens.
And occasionally, partied with the desert creatures.
Maar heel af en toe is het een waar genoegen.
But just occasionally it's a real pleasure.
Zelfs u af en toe waarschijnlijk.
Even you, I dare say, have a failure now and then.
Maar een nette, zakenman met bekwaam personeel... kan af en toe pauzeren.
But a good, well-groomed businessman with properly prepared staff... can take a break now and then.
Er gebeurt zo af en toe iets vreemds.
Just every once in a while, something weird happens.
Je zei dat ik af en toe nee moest zeggen.
You had said that l should say no every once in a while.
Het is leuk om iets exotisch te proberen zo af en toe.
Well, it's nice to try something exotic... every now and then.
Je moet alleen af en toe wat geduld hebben.
You just need a bit of patience now and then.
Ik heb af en toe een knuffel nodig.
I could use a hug now and then.
Zo af en toe zou al mooi zijn.
Every now and then would be nice.
We zullen af en toe komen controleren.
We'll be checking in now and then.
Ik mis mijn kinderen af en toe.
I miss my kids now and then.
Altijd een bruidsmeisje, slechts af en toe de bruid.
[Grunts] Always a bridesmaid, only occasionally a bride.
Neem ondertussen af en toe een salade.
Meanwhile, have a salad now and then.
Stuur af en toe een kaartje.
Send a card now and then.
Albini, zijn armen hangen als gewichten, geeft af en toe een slappe klap.
Albini, arms hanging like weights, occasionally throwing a weak punch.
Maar af en toe... alleen af en toe... leek het 'n beetje...
Of course, now and then, just now and then... ...it seemed a touch...
Misschien af en toe een vegetarische lasagne.
Well, maybe a vegetarian lasagne every now and again.
Grappig om hier af en toe te eten.
I'll have trout. I like this place for a joke once in a while.
Het is maar af en toe.
I thought you lied all the time, but it's just sometimes.

Resultaten: 4309. Exact: 4309. Verstreken tijd: 109 ms.

Een voorbeeld voorstellen