A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "ik liever" in Engels

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
I'd rather [v]
I would rather [v]
I prefer to
I'd prefer
I would prefer
I wish I
I would have preferred
I like to
l'd rather
I want more
I'd sooner
I'd like to
Andere vertalingen
Suggesties
Arthur weet dat ik liever sterf.
I'd rather die. Arthur knows that.
- Dat zeg ik liever nog niet.
Who is it? I'd rather not say until I've got him.
Vanzelfsprekend heb ik liever mijn collega's dichtbij.
Naturally, I prefer to have my colleagues nearby.
Tot ik weer helemaal bij ben, blijf ik liever anoniem.
Until I have my proper wits about me, I prefer to remain anonymous.
Eigenlijk heb ik liever een boterham...
Actually, I'd rather have a sandwich...
Nu word ik liever een biologische boer...
I decided that I'd rather be an organic farmer instead.
Daar praat ik liever niet over.
I'd rather not discuss them.
Ik denk dat ik liever boerin wordt.
I think I'd rather be a farmer.
Ik zeg alleen dat ik liever niet zonder armen en benen wil leven.
I'm saying that in my life, I'd rather not live without arms and legs because...
Zo niet... dan vertel ik liever niet over m'n privé-leven.
But if you're not... then I'd rather not share my personal life with you.
Soms heb ik liever geluk in m'n werk dan dat ik goed ben.
You know, sometimes, in this job, I'd rather be lucky than good.
Er is niemand met wie ik liever op het menu van een kannibaal zou staan.
You know, there's no one else I'd rather be on a cannibal's menu with.
U geeft me een preek omdat ik liever lees... dan dat vreselijke balritueel bespreek.
You call me to lecture me because I'd rather read... than discuss the euthanasia of homecoming.
Natuurlijk zou ik liever de lottonummers zien.
Don't you think I'd rather see the lotto numbers?
Met uw permissie, blijf ik liever hier bij het regiment.
With your permission, I'd rather stay here with the regiment.
Daar weid ik liever niet over uit.
I'd rather not get into it right now.
Maar dit doe ik liever alleen.
But this is something I'd rather do alone.
Eigenlijk hoor ik liever de waarheid.
Actually, I really need to know the truth.
Persoonlijk lees ik liever The Times.
You know, personally, I prefer The Times.
Persoonlijk krijg ik liever de kogel.
Personally, I'd rather eat a bullet.

Resultaten: 1598. Exact: 1598. Verstreken tijd: 135 ms.

Een voorbeeld voorstellen