A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "ik zou wel willen" in Engels

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
I'd love to [adv]
I'd like to [adv]
I wish I could [v]
I would love to
l'd love to
I'd sure like to
I'd really love to
Andere vertalingen
Suggesties
Weet je, ik zou wel willen...
You know, I'd love to.
Weet je, ik zou wel willen, maar... ik moet mijn moeder bellen.
You know, I'd love to, But, I got to call my mom.
Eigenlijk, ik zou wel willen weten...
Although, I'd like to know what...
Ik ken u niet, maar ik zou wel willen.
I don't know you, but I'd like to.
- Nou, ik zou wel willen.
Sorry, ik zou wel willen, maar ik heb een belangrijke afspraak.
Sorry, I wish I could, but I have an important appointment.
ik zou wel willen, maar papa zou mij vanmiddag op lunch trakteren.
I'd like to, but Papa's treating me to lunch this afternoon.
Ik weet het, ik zou wel willen, maar zo gemakkelijk is dat niet.
- I know. I'd like to, but it's not that easy.
Weet je, ik zou wel willen, maar het is bijna 2 uu en ik heb... een vroeg seminarie morgen, dus ik kan beter nee zeggen.
You know, I'd love to, but it's almost 2:00 A.M. and I have an early seminar tomorrow, so I'd better say no.
Ik zou wel willen, maar dat is onbeleefd naar mijn enorme vriend Lewis.
I'd like to, but I think that'd be rude to my enormous friend Lewis.
Ik zou wel willen Michael, maar ik blijf vanavond bij KITT.
I'd love to, Michael, but I'm spending the night with KITT.
Ik zou wel willen, maar het is nog vroeg in de morgen.
As much as I'd like to, it's still a little early in the morning.
Ik zou wel willen, maar...
I'd like to, but, you know...
Ik zou wel willen, maar helaas heb ik een afspraak.
Shocking as this may sound, I'd like to, unfortunately I have a date.
Ik zou wel willen, maar...
I'd love to, but...
Ik zou wel willen, maar u mag niets verplaatsen.
I'd like to, but I can't let you remove anything.
Ik zou wel willen, maar Shamu heeft gelijk...
I'd love to, but Shamu is right.
Ik zou wel willen, maar ik kan niet.
Stan, I'd love to. I don't think I can. I'm feeling a little...
Ik zou wel willen weten wat jij van katten vindt.
I'd like to know what you think of cats.
Ik zou wel willen, maar met internet en GSM's is de pret voorbij.
I'd love to, but with the Internet and phone cameras, the fun's over.

Resultaten: 266. Exact: 266. Verstreken tijd: 133 ms.

Een voorbeeld voorstellen