A A
Sluit uw aan bij Reverso
Inschrijven
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
Inschrijven

Vertaling van "op z'n kop" in Engels

Publiciteit
Publiciteit
Uit de opzoeking uitsluiten:
Vertalingen
upside down [adj/adv]
upside-down [adj/adv]
on the head
on its head
on his head
over the head
to rock
in the head
Andere vertalingen
Suggesties
Dan zouden we Polen op z'n kop kunnen zetten.
What we could tell they'll turn Poland upside down.
Maar mensen zoals jij zetten dit land op z'n kop.
But it's people like you who turned this nation upside down.
Je hebt de krant op z'n kop.
You're reading your newspaper upside-down.
Hij heeft 't gezegd vanwege die klap op z'n kop.
He says he'd been hit on the head wasn't reasoning then.
Je slaat de spijker op z'n kop.
You just hit it on the head.
Je wereld stond op z'n kop.
Your world was turned upside down.
Alles stond ineens op z'n kop.
It just turned everything upside down.
- Je zet alles op z'n kop.
You're turning things upside down.
Interne Zaken zet alles hier op z'n kop.
Internal Affairs is turning this place upside down.
Het schilderij hangt op z'n kop.
This painting, it's upside down.
Ze zet zijn wereld op z'n kop.
She's turning his entire world upside down.
Ik had de kaart op z'n kop.
I had the map upside down.
Je las het op z'n kop.
You were reading it upside down.
Jullie zaaien overal chaos, zetten alles op z'n kop.
You saw chaos everywhere, turning everything upside down.
Het zet ieders leven op z'n kop.
It would turn everyone's life upside down.
Draai de wereld maar op z'n kop.
Go on, turn the world upside down.
Je houdt het op z'n kop.
You're holding it upside down.
El Nino zette dat systeem op z'n kop.
El Nino turns that system upside down.
Stel dat 'n arme ziel een emmer cement op z'n kop krijgt.
You see some slob get hit in the head with a bucket of wet cement.
Ik zei altijd dat ik hem nog eens met een pan op z'n kop zou slaan.
Well, Frank I did always say I'd end up beating' him over the head with a skillet.

Resultaten: 398. Exact: 398. Verstreken tijd: 79 ms.

Een voorbeeld voorstellen