Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "rechtlijnig" in Engels

Zoek rechtlijnig in: Definitie Synoniemen
linear
straightforward
single-minded
consistent
Nee, de afweerwonden op de voorarmen zijn lang en rechtlijnig.
No, the defense wounds on the forearms are long and linear.
Dat is nogal rechtlijnig, sheriff.
That's very linear, sheriff.
Wreedheid, eenzaamheid en angst... al deze dingen zouden rechtlijnig en doorzichtig zijn.
Cruelty, loneliness and fear... all these things would be straightforward and transparent.
Het is immers niet altijd zo rechtlijnig.
Because it's not always quite so straightforward.
Hij is zeer rechtlijnig en heeft geen eerbied voor de politieke processen.
He's completely single-minded and has no regard for the political process.
Sarah Cavendish kunnen we wel aan, maar die andere, Boyd, is nogal rechtlijnig.
Sarah Cavendish would've been manageable but this other one, Boyd, seems rather single-minded.
Dat is heel rechtlijnig, sheriff.
That's very linear, Sheriff.
Maar hun bewegingen zijn niet cirkelvormig maar rechtlijnig.
But their movements are not circular but linear.
Het gedeelte van de ademhalingscurve waarover de ademhalingssnelheid wordt gemeten moet rechtlijnig zijn.
The portion of the respiration curve over which the respiration rate is measured should be linear.
Pneumatische rechtlijnig werkende aandrijfrmechanismen (incl. cilinders)
Pneumatic linear acting actuators (including cylinders)
Het is voor ons ook zinvol dat wij een zo rechtlijnig mogelijk proces volgen.
It also makes sense for us to have as straightforward a process as possible.
Hoe rechtlijnig ze is in haar optreden.
how linear she is in her performance.
Aangezien het verslag echter zeer samenhangend en rechtlijnig is, trek ik het amendement in om verder verwarring te voorkomen.
Since, on the other hand, the report is extremely coherent and straightforward, I withdraw the amendment to avoid confusion.
Toch pleit ik voor een eerlijk en rechtlijnig beleid en daarom kan ik het voorstel voor de richtlijn inzake het verbod op tabaksreclame niet volgen.
Nevertheless, I also want to see an honest and straightforward policy and cannot therefore endorse the proposal for the directive on the tobacco advertising ban.
Het haalt me weg uit al dat rechtlijnig gedoe, weet je?
Gets me out of the whole linear thing, you know.
hydraulische systemen met hydraulische motoren als werkend orgaan (m.u.v. hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines, rechtlijnig werkend (cilinders))
Hydraulic systems powered using hydraulic fluid power motors (excl. hydraulic power engines and motors, linear acting (cylinders))
hydraulische motoren (m.u.v. hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines, rechtlijnig werkend (cilinders) en hydraulische systemen)
Hydraulic fluid power motors (excl. linear acting (cylinders) and hydraulic systems)
hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines (m.u.v. waterturbines en waterraderen "waterwielen" bedoeld bij post 8410, stoomturbines en andere dampmachines en m.u.v. hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines, rechtlijnig werkend "cilinders")
Hydraulic power engines and motors (excl. hydraulic turbines and water wheels of heading 8410, steam turbines and hydraulic power engines and motors, linear acting)
Rechtlijnig, hé? - En vasthoudend.
It's so... single-minded, isn't it?
Deze weg was niet rechtlijnig.
That path was never straightforward.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 81. Exact: 81. Verstreken tijd: 67 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo