Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Aluminiumfolie" im Polnisch

Suche Aluminiumfolie in: Definition Synonyme
folia aluminiowa
folii aluminiowej
Aluminiumfolie
folię aluminiową
aluminiową folią
Zur Herstellung von Aluminiumfolie werden Aluminiumblöcke oder -vorwalzbänder auf die gewünschte Dicke gewalzt.
Folia aluminiowa wytwarzana jest przez walcowanie do żądanej grubości hutniczych wlewków aluminiowych lub foliowego materiału wyjściowego.
Da ACF und Aluminiumfolie auf derselben Produktionslinie hergestellt würden, könne problemlos und ohne nennenswerte Kosten von einer Ware auf die andere umgestellt werden.
Ponieważ ACF i folia aluminiowa są produkowane na tych samych liniach produkcyjnych, przestawienie się z jednej produkcji na drugą byłoby łatwe i nie wymagałoby znacznych nakładów.
Umwickler verändern keine chemischen Eigenschaften der Aluminiumfolie.
Przedsiębiorstwa te nie zmieniają właściwości chemicznych folii aluminiowej.
Ich meine, schau, da ist ein Löwe im Overall auf der Aluminiumfolie.
Spórz, lew w kombinezonie na folii aluminiowej.
Es wurde die Auffassung vertreten, dass diese Methodik ein zuverlässiges Bild der Gesamteinfuhrmengen für Aluminiumfolie ergeben würde.
Uznano, że metodologia ta zapewniłaby wiarygodny obraz całkowitej wielkości przywozu folii aluminiowej.
Blisterpackungen aus Aluminiumfolie in Faltschachteln zu 14, 28, 30 (x1), 56, 84, 90 (x1) und 98 Tabletten.
Blistry z folii aluminiowej w pudełku zawierającym 14, 28, 30 (x1), 56, 84, 90 (x1) i 98 tabletek.
Es gebe unterschiedliche Marktsegmente für Aluminiumfolie, je nach Qualität der Ware, und nur die brasilianische Ware erfülle die Standards für das obere Marktsegment.
W związku z powyższym twierdził on, że istniały różne segmenty rynkowe dla folii aluminiowej w zależności od jakości produktu oraz że jedynie produkt brazylijski spełnia standardy pozwalające na jego sprzedaż na rynku produktów z wyższej półki.
Der mitarbeitende brasilianische Hersteller und der brasilianische Aluminiumverband wandten ein, dass auf Basis der vom EAFA veröffentlichten Statistiken festgestellt werden könne, dass die Unionshersteller von Aluminiumfolie ihre Ausfuhren auf Drittlandsmärkte gesteigert hätten; dies zeige, dass diese Drittlandsmärkte eine höhere Attraktivität besäßen als der Unionsmarkt.
Współpracujący producent brazylijski oraz brazylijskie stowarzyszenie producentów aluminium twierdzili, że w oparciu o dane statystyczne publikowane przez EAFA ustalono, że unijni producenci folii aluminiowej zwiększyli swój wywóz na rynki państw trzecich, co wskazywałoby, że są one bardziej atrakcyjne niż rynek unijny.
Pappschachteln mit Blisterpackungen aus Aluminiumfolie.
Pudelko kartonowe zawierające blister z folii aluminiowej.
Das Tierarzneimittel ist in durchsichtigen Kunststoffpipetten mit je einer Einzeldosis verpackt, deren Umhüllung aus Aluminiumfolie besteht.
Ten produkt leczniczy weterynaryjny pakowany jest w jednodawkowe, przezroczyste pipety plastikowe, dodatkowo pakowne w opakowania z folii aluminiowej.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses Kartonschachtel mit Blisterstreifen aus PVC/PVDC und Aluminiumfolie.
Karton z opakowaniami blistrowymi, wykonanymi z PVC/ PVDC i folii aluminiowej.
Hinsichtlich des Kriteriums der Benetzbarkeit argumentierte er, dass sie nicht zu den Faktoren gehöre, die bei der Definition einer Aluminiumfolie als ACF entscheidend seien.
W odniesieniu do kryterium dotyczącego zwilżalności wnioskodawca argumentował również, że nie był to czynnik decydujący dla określenia, czy rodzaj folii aluminiowej to ACF.
Hinter dem Dach war eine Müllkippe, vielleicht 4 Quadratmeter, mit Apfel-Kerngehäusen, zusammengeballter Aluminiumfolie und einem alten Turnschuh.
Za szopą było wysypisko śmieci, jakieś 3,5 metra kwadratowego, z gnijącymi ogryzkami, kulkami z folii aluminiowej i starą tenisówką.
Formbeständigkeit ist üblich bei Metall: Sie biegen ein Stück Aluminiumfolie und es behält die Form bei.
Zachowywanie kształtu jest normą w przypadku metalu. Zaginasz kawałek folii aluminiowej, a on trzyma się na miejscu.
Bei dieser breit gefassten Warenkategorie war es nicht möglich, diejenigen Daten herauszufiltern, die ausschließlich Aluminiumfolie betreffen, daher musste die Gesamteinfuhrmenge der betroffenen Ware geschätzt werden.
Dlatego też nie było możliwe wyodrębnienie z tej szerszej kategorii produktów danych dotyczących wyłącznie folii aluminiowej i konieczne było oszacowanie całkowitego przywozu produktu objętego postępowaniem.
Die Folie des Beutels besteht aus einem Laminat von Nylon, Aluminiumfolie und einer Heißsiegelbeschichtung aus einem Copolymer aus Polyethylen und Polymethacrylsäure.
Folia, z której wykonana jest saszetka składa się z laminatu nylonu, folii aluminiowej i warstwy uszczelnianej na gorąco zbudowanej z kopolimeru polietylenu i kwasu polimetakrylowego.
Art der primären Verpackung Die Pipette besteht aus einer hellgelben Polypropylen Hülle, mit einer blass gelben Aluminiumfolie, die rückseitig mit einem Polyethylen Terephtalat Film überzogen ist.
Żółta pipeta składa się z osłonki polipropylenowej z pokrywą z folii aluminiowej; oba składniki powleczone są filmem z tereftalanu polietylenu.
mit einer Zwischenschicht aus Aluminiumfolie, von der für Lebensmittelverpackungen verwendeten Art, auch bedruckt
Z pośrednią warstwą folii aluminiowej, w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym do pakowania środków spożywczych, nawet zadrukowane
Dementsprechend werden die Einführer, die die eingeführte Aluminiumfolie nicht für Verwendungen im Haushalt nutzen, die Möglichkeit haben, eine Erklärung im Rahmen der Endverwendungsbestimmungen nach Artikel 254 des Zollkodex der Union abzugeben.
W związku z tym importerzy, którzy nie stosują przywożonej folii aluminiowej do zastosowań w gospodarstwie domowym, będą mieli możliwość złożenia oświadczenia podlegającego procedurze końcowego przeznaczenia zgodnie z art. 254 unijnego kodeksu celnego.
Formbeständigkeit ist üblich bei Metall: Sie biegen ein Stück Aluminiumfolie und es behält die Form bei. Kontrastieren sie das mit einem Plastik-Mülleimer - und den können Sie an den Seiten eindrücken und er springt immer zurück.
Zachowywanie kształtu jest normą w przypadku metalu. Zaginasz kawałek folii aluminiowej, a on trzyma się na miejscu. Porównaj to, na przykład, z plastikowym kontenerem na śmieci: możesz wgiąć jego boki, a one zawsze odginają się z powrotem.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 93. Genau: 93. Bearbeitungszeit: 111 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo