Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Angina" im Polnisch

Suche Angina in: Definition Synonyme
dławica
dusznica
angina
dławicy
dusznicy
dławicę

Vorschläge

Instabile Angina pectoris (Prinzmetal-Angina ausgenommen).
Niestabilna dławica piersiowa (za wyjątkiem anginy Prinzmetala).
Ventrikuläre Tachykardie, Angina pectoris, Bradykardie
Bóle głowy Czestoskurcz komorowy, dławica piersiowa, bradykardia
Myokardinfarkt, Angina pectoris, Palpitatio cordis, Tachykardie, Bradykardie Gefaeßerkrankungen
Zawał serca, dusznica bolesna, kołatanie serca, tachykardia, bradykardia Zaburzenia naczyniowe
Palpitationen, Tachykardie Herzinfarkt, Vorhofflimmern Ventrikuläre Arrhythmie, instabile Angina pectoris, plötzlicher Herztod
Kołatania serca, Tachykardia Zawał mięśnia sercowego, Migotanie przedsionków, Arytmia komorowa, Dusznica bolesna niestabilna, Nagła śmierć sercowa
Ginge es nur um Talent und Intelligenz, säßen Sie jetzt hier mit Angina und Kopfschmerzen.
Gdyby chodziło o talent i rozum, ty siedziałbyś teraz tutaj... z angina i bólem głowy.
Andere geben einem vorher Zeichen. Senilität, Angina, Gicht, jahrelange Bettlägerigkeit.
Większość ludzi stara się jakoś swoich bliskich do tego przygotować... starcza niedołężność, angina, pogadra... lata w łóżku...
Herzstillstand, Koronarinsuffizienz, Angina Pectoris, Perikarderguss
zatrzymanie akcji serca, niewydolność tętnicy wieńcowej, dławica piersiowa, wysięk osierdziowy
Herz-und Atem-Not, Angina pectoris, Bradycardie, unregelmäßige Herzfrequenz
Niezbyt często: zapaść sercowo- oddechowa, dławica piersiowa, bradykardia, nieregularna akcja serca.
Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris, Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz und Kardiomyopathie sind bei Patienten beobachtet worden, die Xeloda erhalten haben.
Arytmie, dławica piersiowa, zawał serca, niewydolność mięśnia sercowego i kardiomiopatia były obserwowane u pacjentów leczonych produktem Xeloda.
Arrhythmie, Tachykardie, Palpitationen, Angina pectoris, Myokardinfarkt.
Zaburzenia serca: arytmia, tachykardia, kołatania serca, dławica piersiowa, zawał serca.
Angina pectoris, Myokardinfarkt, Kardiomegalie, Kardiomyopathie, Perikardeffusionen, Vasodilatation, orthostatische Hypotonie
Dławica piersiowa, zawał serca, kardiomegalia, kardiomiopatia, wysięk osierdziowy, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie ortostatyczne
Palpitationen, Tachykardie, Stauungsherzinsuffizienz1, Lungenödem Arrhythmie, Vorhofflimmern, Herzstillstand, Myokardinfarkt, Angina pectoris, Perikarderguss
Niemiarowość, migotanie przedsionków, zatrzymanie serca, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wysięk osierdziowy
Herzerkrankungen Wenn Sie jemals an Angina pectoris erkrankt waren oder einen Herzanfall erlitten haben, müssen Sie mit Ihrem Arzt über Nutzen und Risiken einer Hormonersatztherapie sprechen.
Choroby serca Jeśli u pacjentki kiedykolwiek wystąpiła dławica piersiowa lub zawał serca, powinna porozmawiać z lekarzem o zagrożeniach i korzyściach związanych ze stosowaniem HTZ.
Engegefühl in der Brust (Angina pectoris, bei plötzlichem Absetzen von Nifedipin)
dławica piersiowa (w przypadku nagłego przerwania stosowania nifedypiny);
Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz, Angina, supraventrikuläre Tachykardie, Arrhythmien, Vorhofflimmern, Perikarditis, Kardiomyopathie
zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność serca, dławica, częstoskurcz nadkomorowy, zaburzenia rytmu, migotanie przedsionków, zapalenie osierdzia, kadiomiopatia
akutem Koronarsyndrom (instabiler Angina pectoris, Myokardinfarkt mit bzw. ohne ST-
z ostrym zespołem wieńcowym (niestabilna dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego bez
Herzstillstand, Insuffizienz der Koronararterien, Angina pectoris, Perikarderguss, dekompensierte Herzinsuffizienz, Herzklopfen
zatrzymanie akcji serca, niewydolność tętnicy wieńcowej, dławica piersiowa, wysięk osierdziowy, zastoinowa niewydolność serca, kołatanie
unregelmäßiger Herzschlag, Herzschmerzen (Angina pectoris), langsamer oder sehr
nieregularne uderzenia serca, dławica piersiowa, wolne lub szybkie uderzenia serca
Herz- und Atem-Distress, Angina pectoris, Bradykardie, unregelmäßige Herzfrequenz, Arrhythmie, Palpitationen, Tachykardie, erhöhte Herzfrequenz
zapaść sercowo- oddechowa, dławica piersiowa, bradykardia, nieregularna akcja serca, arytmia, kołatanie serca, tachykardia, zwiększenie częstości akcji serca
Brustschmerzen (Angina pectoris)
bóle w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 143. Genau: 143. Bearbeitungszeit: 121 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo