Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Bahnübergang" im Polnisch

Suche Bahnübergang in: Definition Synonyme
przejazd kolejowy
przejeździe kolejowym
jazdę
skrzyżowaniu
Bahnübergang sieben Kilometer westlich von Tunbridge.
Przejazd kolejowy 8 km na zachód od Tunbridge.
Bahnübergang' ist jede vom Fahrwegbetreiber als Übergang eingestufte höhengleiche Kreuzung zwischen einer Bahnstrecke und einer Straße oder einem Überweg mit öffentlichem oder privatem Verkehr.
»przejazd kolejowy«oznacza jednopoziomowe skrzyżowanie drogi lub przejścia z torem kolejowym uznane przez zarządcę infrastruktury i otwarte do użytku publicznego lub prywatnego.
Bei belegtem Bahnübergang unternimmt der Triebfahrzeugführer alle möglichen, zum Anhalten erforderlichen Maßnahmen.
W przypadku pojawienia się na przejeździe kolejowym przeszkody maszynista musi podjąć wszelkie możliwe działania konieczne do zatrzymania się.
Der Helfer stellt sich an einem Bahnübergang auf, bekommt ein Fahrzeug der Stadt hinter sich.
Frajer ustawia się na przejeździe kolejowym, przed pojazdem komunalnym.
Der Triebfahrzeugführer muss den Zug vor Bahnübergängen, an denen das akustische Warnsignal betätigt werden muss, anhalten können und darf die Fahrt nur dann fortsetzen, wenn der Bahnübergang gefahrlos befahren werden kann.
Maszynista musi być w stanie zatrzymać się przed przejazdem kolejowym, na którym należy użyć dźwiękowego urządzenia ostrzegającego, a następnie kontynuować jazdę przez przejazd tylko wówczas, gdy jest to bezpieczne.
Zusammenstoß mit einem Lkw auf schienengleichem Bahnübergang.
zderzenie z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym w poziomie szyn.
Nachdem der Triebfahrzeugführer zum Befahren des defekten Bahnübergangs angewiesen wurde, befährt er den Bahnübergang entsprechend den erhaltenen Anweisungen.
Po otrzymaniu instrukcji dotyczącej przejechania przez przejazd kolejowy z awarią maszynista przejeżdża przez przejazd kolejowy zgodnie z instrukcją.
Zusammenstoß auf einem schienengleichen Bahnübergang mit einem 15-Tonnen-Straßenfahrzeug, dargestellt durch eine starre Masse mit vertikaler Aufprallfläche, mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h.
Uderzenie z prędkością 110 km/godz.na przejeździe kolejowym w poziomie szyn w 15-tonową ciężarówkę (bryłę sztywną) o pionowej powierzchni uderzenia.
Dies umfasst auch einen Bahnübergang mit beiden Merkmalen, d. h. mit benutzerseitigem Schutz und benutzerseitiger Warnung;
Obejmuje to przejazd kolejowy z jednoczesnym zabezpieczeniem i ostrzeganiem użytkownika;
Bahnübergang, bei dem der benutzerseitige Schutz oder die benutzerseitige Warnung von einem Bahnmitarbeiter manuell aktiviert wird;
przejazd kolejowy, na którym zabezpieczenie lub ostrzeganie użytkownika jest uruchamiane ręcznie przez pracownika kolei;
Bahnseitiger Schutz ist ein Signal oder ein anderes Zugsicherungssystem, bei dem ein Zug nur dann weiterfahren darf, wenn der Bahnübergang benutzerseitig geschützt und frei von Hindernissen ist, was mittels Überwachung und/oder Hinderniserkennung festgestellt wird.
system zabezpieczeń torów oznacza sygnał lub inny system ochrony pociągu, który pozwala na przejazd pociągu jedynie wówczas, gdy przejazd kolejowy zapewnia zabezpieczenia użytkownika i jest wolny od przeszkód; do stwierdzenia tej sytuacji służy prowadzenie nadzoru i wykrywanie przeszkód;
Sein Traktor blieb am Bahnübergang liegen.
Jego traktor zgasł na tym skrzyżowaniu.
Guter Tausch für einen "Bahnübergang".
Zamienimy go na "Przejście przez tory."
Zudem wird von einer Störung an einem Bahnübergang in Moore Park berichtet, die zwei Fußgängern das Leben kostete.
Usterka na skrzyżowaniu chodnika z torami kolejki, w Moore Park doprowadziła do śmierci 2 przechodniów.
Kann eine dieser Anforderungen nicht erfüllt werden, so darf der schienengleiche Bahnübergang nicht als Teil eines stufenfreien Weges oder eines hindernisfreien Weges betrachtet werden.
Jeżeli którekolwiek ze wspomnianych powyżej wymagań nie mogą być spełnione, jednopoziomowych przejść przez tory nie można uważać za część trasy pozbawionej schodów lub pozbawionej przeszkód.
Dabei wird eine Kollision mit einem Hindernis, etwa mit einem schweren Lkw auf schienengleichem Bahnübergang oder einem auf der Strecke liegenden Felsblock, angenommen, bei der die Fahrgast- oder Führerstandräume eine minimale Verformung erfahren.
Jako podstawa rozważana jest możliwość kolizji na jednopoziomowym skrzyżowaniu z przeszkodą taką jak ciężki samochód ciężarowy, lub uderzenia spadającą skałą, kiedy pomieszczenia, w których przebywają pasażerowie i maszynista, są poddane minimalnym odkształceniom.
Aktiv gesicherter Bahnübergang ist ein Bahnübergang, an dem die Bahnübergangsbenutzer bei Annäherung eines Zuges durch Aktivierung von Einrichtungen geschützt oder gewarnt werden, wenn das Überqueren der Gleise für den Benutzer nicht sicher ist.
Przejazd kolejowy z czynnym systemem zabezpieczeń oznacza przejazd kolejowy, na którym przez uruchomienie urządzeń użytkownicy są zabezpieczeni lub ostrzegani przed nadjeżdżającym pociągiem, jeżeli przekroczenie przejazdu jest niebezpieczne dla użytkownika.
Bahnübergang mit benutzerseitigem automatischem Schutz und/oder automatischer Warnung ist ein Bahnübergang, an dem der Schutz und/oder die Warnung automatisch zuggesteuert aktiviert wird.
przejazd kolejowy wyposażony w automatyczny system zabezpieczeń lub ostrzegania użytkownika oznacza przejazd kolejowy, na którym system zabezpieczeń lub ostrzegania uruchamiany jest przez nadjeżdżający pociąg.
Bei freiem Bahnübergang setzt der Triebfahrzeugführer die Fahrt fort und beschleunigt den Zug, sobald die Zugspitze den Bahnübergang passiert hat.
Jeżeli przejazd kolejowy jest wolny, maszynista kontynuuje jazdę i zwiększa prędkość pociągu w momencie, gdy czoło pociągu przejedzie wyraźnie przez przejazd kolejowy.
Am Bahnübergang hatten wir diesen Typen, der den Zugführer einlullen sollte.
Na przejeździe stoi koleś, który zagaduje maszynistę.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 38. Genau: 38. Bearbeitungszeit: 83 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo