Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Bluttransfusion" im Polnisch

Suche Bluttransfusion in: Definition Synonyme
przetoczenie krwi
transfuzji krwi
transfuzję krwi
transfuzja krwi
transfuzją
In einigen Fällen können Sie deshalb eine Bluttransfusion benötigen.
W niektórych przypadkach może być konieczne przetoczenie krwi.
Abhängig von Ihrer individuellen Situation, ist eine Bluttransfusion möglicherweise vorzuziehen.
W zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta zaleconym leczeniem może być przetoczenie krwi.
Bei Patienten mit Chemotherapie war der Hauptindikator für die Wirksamkeit die Verringerung der Anzahl der Patienten, die eine Bluttransfusion benötigten.
U pacjentów przechodzących chemioterapię główną miarą skuteczności było zmniejszenie liczby pacjentów, którzy wymagali transfuzji krwi.
Es kommt nicht von der Bluttransfusion, die wir ihm gaben?
To nie przyszło z transfuzji krwi, którą mu daliśmy?
Mrs. Broflovski, hatte ihr Sohn jemals eine Bluttransfusion?
Czy pani syn miał kiedyś transfuzję krwi?
Ich brauche unbedingt Geld für die Bluttransfusion meines alten Herrn.
"Pożyczysz mi kasę na transfuzję krwi mojego ojca?"
Nicht ohne Bluttransfusion, nein.
Nie bez transfuzji krwi.
Hattest du je eine Bluttransfusion? Was?
Miałeś kiedyś transfuzję krwi?
Ich hatte noch nie eine Bluttransfusion.
Nigdy nie miałem transfuzji krwi.
Ich brachte ihn zur Bluttransfusion.
Zabrałem go na transfuzję krwi.
Es wird bei Patienten mit normalen Bluteisenwerten verwendet, bei denen im Zusammenhang mit einer Bluttransfusion Komplikationen auftreten könnten, falls vor dem Eingriff eine Eigenblutspende nicht möglich ist und bei denen ein Blutverlust von 900 bis 1800 ml zu erwarten ist.
Preparat stosuje się u pacjentów z prawidłowym poziomem żelaza we krwi, z wysokim ryzykiem powikłań po transfuzji krwi, w sytuacjach w których nie mieli oni możliwości oddania własnej krwi przed zabiegiem oraz przy przewidywanej utracie krwi od 900 do 1800 ml.
Der Hauptindikator für die Wirksamkeit war der Anteil der Patienten, die „ transfusionsunabhängig" wurden, d. h. bei denen für die Kontrolle ihrer Anämie acht Wochen lang keine Bluttransfusion erforderlich war.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. występująca u nich anemia była kontrolowana bez konieczności transfuzji krwi w ośmiotygodniowym okresie.
Was wirklich helfen würde, ist eine Bluttransfusion.
Co by naprawdę pomogło, - to transfuzja krwi.
Sie würden einen direkten Spender für eine Bluttransfusion benötigen.
Potrzebowałby pan transfuzji od bezpośredniego dawcy.
Ein Kerl, der es durch eine Bluttransfusion bekommen hat.
Chodzi o dziecko, zarażone przez transfuzję.
Die Bluttransfusion hat nicht geklappt, also hast du nicht nur ihn getötet, Blondie.
Transfuzja krwi nie zadziałała, więc nie zabiłaś tylko jego, Blondie.
Wir müssen sofort eine Bluttransfusion durchführen.
Nie możemy czekać! Zrobimy natychmiastową transfuzję.
In sehr seltenen Fällen kann, falls notwendig, eine Bluttransfusion gegeben werden.
W bardzo rzadkich przypadkach, jeśli jest to konieczne, możliwe jest wykonanie przetoczenia krwi.
innerhalb der letzten 6 Wochen eine Bluttransfusion oder Immunglobuline erhalten hat
miało przetaczaną krew lub podane immunoglobuliny w ciągu ostatnich 6 tygodni.
Warum sollte Slade eine Bluttransfusion brauchen?
Dlaczego Slade potrzebuje transfuzji? - Nie potrzebuje.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 54. Genau: 54. Bearbeitungszeit: 68 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo