Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Erlaubnis" im Polnisch

Suche Erlaubnis in: Definition Synonyme

Vorschläge

Ich beantrage mein Kommando zurück und Ihre Erlaubnis, ihn zu verfolgen.
Proszę o przywrócenie mi dowództwa i pozwolenie na pościg.
Im Grunde warten wir nur auf die Erlaubnis zu sterben.
Bo przecież wszyscy czekamy na pozwolenie na śmierć.
Commissioner, bitte verstehen Sie, eine solche Erlaubnis hat Auswirkungen.
Proszę zrozumieć, zezwolenie otwarcia szafek to złożona sprawa.
Ich frage nicht um deine Erlaubnis, Deb.
Deb, ja cię nie pytam o pozwolenie.
Ich bitte nicht um Erlaubnis, Gandalf.
Nie proszę o pozwolenie, Gandalfie.
Dann hast du meine Erlaubnis, zu sterben.
Wtedy będziesz miał moje pozwolenie na śmierć.
Du bekommst meine Erlaubnis, obwohl ich bezweifele, dass sie Ja sagt.
Masz moje pozwolenie, ale wątpię, by ona się zgodziła.
Ich bekam die Erlaubnis vom Direktor, bevor ich freischaffend tätig wurde.
Dostałam pozwolenie od dyrektora zanim stałam się wolny strzelcem.
Er hatte die Erlaubnis alle losen Enden abzuschneiden.
Miał pozwolenie, żeby zamknąć niedokończone sprawy.
Flug 3569, Sie haben Erlaubnis zum Start*.
Lot 3569, macie pozwolenie na start.
Erlaubnis zu sprechen, Herr Minister.
Proszę o pozwolenie zabrania głosu, panie sekretarzu.
Sprich mit keinem ohne meine Erlaubnis.
Nic nie mów, ani nie pokazuj się bez mojej zgody.
Vielleicht braucht sie nur die Erlaubnis aufzugeben.
Może ona po prostu potrzebuje zezwolenia na poddanie się.
Keins dieser Dinge verlässt das Gebäude ohne meine Erlaubnis.
Żadna z tych rzeczy nie opuszcza budynku bez mojego wyraźnego pozwolenia.
Ich handle ohne Wissen oder Erlaubnis meiner Regierung.
Podejmuję tę akcję bez wiedzy, czy pozwolenia mojego rządu.
Erbitte Erlaubnis zur Bestätigung, Sir.
Rozkaz potwierdzony, proszę o zgodę na weryfikację, sir.
Du willst meine Erlaubnis, meine Tochter zu heiraten.
Chcesz mojego pozwolenia, żeby poślubić moją córkę.
Nun, ich weiß von dem Verlobungsring und mich interessiert die Erlaubnis meiner Mutter nicht.
Wiem o pierścionku zaręczynowym i nie obchodzi mnie zgoda mojej mamy.
Und du hast das Rennen ohne die Erlaubnis von Billy Kimber manipuliert.
Ale ustawiałeś wyścigi bez pozwolenia Billy'ego Kimbera.
Die Schule ohne eine Erlaubnis zu verlassen, ist ein ernstes Vergehen.
Opuszczenie szkoły bez zgody jest poważnym przewinieniem.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 2277. Genau: 2277. Bearbeitungszeit: 83 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo