Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Herr" im Polnisch

Suche Herr in: Definition Synonyme

Vorschläge

So wie zum Beispiel Herr Barroso, Herr Šefčovič, Herr Füle, Herr Piebalgs und Herr Šefčovič, um nur ein paar zu nennen.
Należy do nich na przykład pan przewodniczący Barroso, pan komisarz Šefčovič, pan komisarz Füle, pan komisarz Piebalgs i pan komisarz Potočnik, że wymienię tylko kilku.
Herr Gerov, Herr Terziev, Herr Babev und Frau Babeva.
Pan Gerow, pan Terzijew, pan Babew i pani Babewa.
Herr Blokland befürwortet unter anderem strengere internationale Gesetze.
Poseł Blokland optuje między innymi za tym, aby pójść w kierunku surowszego prawodawstwa międzynarodowego.
Herr Gerov, Herr Babev und Frau Babeva und Herr Terziev.
Pan Gerow, pan Babew i pani Babewa oraz pan Terzijew.
Mehrere Abgeordnete, vor allem Herr Lundgren und Herr Rübig sowie Herr Papastamkos, sprachen über die Klausel zum Kauf amerikanischer Produkte, die gegenwärtig im amerikanischen Kongress diskutiert wird.
Kilkoro z państwa, a zwłaszcza pan poseł Lundgren i pan poseł Rübig oraz pan poseł Papastamkos, poruszyło kwestię klauzuli dotyczącej "nabywania wyłącznie produktów amerykańskich", której przyjęcie rozważane jest obecnie przez Kongres.
Los zum Beichtstuhl, Herr Offizier wartet.
No, won do konfesjonału, pan oficer czeka.
Dieser Herr möchte mit uns sprechen.
Myślę, że ten pan chce z nami porozmawiać.
Herr Arlington hält Sie für seine Frau.
Pan Arlington myśli, że jest pani jego żoną.
Vielleicht braucht Herr Kelly mehr Zeit.
Być może pan Kelly potrzebuje jeszcze odrobiny czasu.
Herr Swoboda hat dazu genug gesagt.
Pan poseł Swoboda powiedział na ten temat wystarczająco wiele.
Herr Albrecht, Herr Busuttil, Frau Sippel, Frau Sargentini, Frau Svensson, Herr Paška, Herr De Rossa und mehrere andere Redner haben diese Frage aufgeworfen.
Na ten temat wypowiedziało się kilkoro posłów, m.in. pan Albrecht, pan Busuttil, pani Sippel, pani Sargentini, pani Svensson, pan Paška, pan De Rossa.
Herr Swoboda hat dies ebenfalls angesprochen.
Wspomniał już o tym także pan poseł Swoboda.
Herr Gollnisch ist ein fraktionsloses Mitglied.
Pan poseł Gollnisch jest członkiem grupy posłów niezrzeszonych.
Herr Blair warnt auch vor voreiligen Wahlen in Ägypten.
Pan Blair ostrzega też przed dążeniem do szybkich wyborów w Egipcie.
Herr Ford sprach über die bilateralen Beziehungen.
Pan poseł Ford poruszył niektóre kwestie dotyczące stosunków dwustronnych.
Wenn der Herr anonym bleiben möchte...
Jeśli ten pan chce to zachować w tajemnicy...
Herr Dyle, oder Herr Joshua...
Pan Dyle, albo pan Joshua.
Herr, hilf meiner armen Seele.
Panie, pomóż mojej udręczonej duszy. Nie.
Erlaubnis zu sprechen, Herr Minister.
Proszę o pozwolenie zabrania głosu, panie sekretarzu.
Herr Maddad hat in meinem Auftrag recherchiert.
Maddad na moją prośbę przeprowadził poszukiwania, w celu odnalezienia śladów twojego ojca oraz brata.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 16999. Genau: 16999. Bearbeitungszeit: 123 ms.

der Herr 527
mein Herr 190
wie Herr 165

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo