Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Informationsbüro" im Polnisch

Suche Informationsbüro in: Definition Synonyme
biuro informacji
Biuro Informacyjne
Herr EVERS kündigte an, dass das Informationsbüro eine Informationsbroschüre über die Rechte der Bürger veröff entlichen und sie im Frühjahr 2004 an jeden Haushalt in Malta verteilen werde.
Pan EVERS oświadczył, że Biuro Informacji planuje wydanie broszury dotyczącej praw obywatelskich i rozpowszechnienie jej we wszystkich gospodarstwach domowych na Malcie na wiosnę 2004 roku.
Aussprache Informationsbüro in Helsinki 179(3)
Wymiana poglądów Biuro informacyjne w Helsinkach art. 179 ust. 3
9. Mai: Teilnahme des Bürgerbeauftragten an der vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Straßburg organisierten Veranstaltung zum Europatag.
9 maja: Udział Rzecznika w obchodach Dnia Europy zorganizowanych przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
PE/128/S - Referatsleiter (AD 9) - Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Budapest
PE/128/S - Kierownik Działu (AD 9) - Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Budapeszcie
Am 3. März besuchte Herr SÖDERMAN im Rahmen seines Aufenthalts in Stockholm das Informationsbüro des Europäischen Parlaments und tauschte sich mit Herrn Christian ANDERSSON, dem Leiter des Büros aus.
Dnia 3 marca pan SÖDERMAN odwiedził w ramach wizyty w Sztokholmie, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego oraz spotkał się z panem Christianem ANDERSSONEM, szefem Biura.
Nach dem Treffen fand für Herrn DIAMANDOUROS ein Arbeitsessen mit dem Verband der Europäischen Journalisten sta , das von dem Informationsbüro in Dublin in seinen Räumen veranstaltet wurde.
Po tym spotkaniu Biuro Informacyjne w Dublinie zorganizowało w swojej siedzibie roboczy obiad, na którym pan DIAMANDOUROS rozmawiał z przedstawicielami Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich.
Das Parlament stellte fest, dass sein Informationsbüro in Finnland generell zweisprachig arbeitet, d. h. auf Finnisch und Schwedisch, wenn es Dienste für die finnischen Bürger erbringt bzw. deren Anfragen beantwortet.
Parlament o(wiadczyú, Ee jego biuro informacyjne w Finlandii prowadzi politykÝ pracy zarówno w jÝzyku fiűskim, jak i szwedzkim, (wiadczĘc usúugi i odpowiadajĘc na zapytania obywateli fi fiűskich.
Bevor die Klägerin ihren Dienst beim Rat antrat, war sie im Informationsbüro des Landes Baden-Württemberg in Brüssel beschäftigt.
Przed objęciem stanowiska w Radzie, skarżąca pracowała w biurze informacyjnym kraju związkowego Badenii-Wirtembergii w Brukseli.
EPSO/AD/124/08 - Referatsleiter (AD9) deutscher, französischer oder niederländischer Sprache für das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Brüssel.
EPSO/AD/124/08 - Kierownicy działów (AD9) w Biurze Informacji Parlamentu Europejskiego w Brukseli, z językiem niemieckim, francuskim lub niderlandzkim jako językiem głównym.
Schließlich hat die Kommission vor wenigen Wochen ein Partnerschaftsrahmenabkommen mit dem Europäischen Informationsbüro für Roma, dem ERIO, abgeschlossen.
Wreszcie kilka tygodniu temu Komisja podpisała ramową umowę o partnerstwie z Europejskim Biurem ds. Informacji dotyczącej Romów (ERIO).
Dienstleistungen für Bürger (Veterinärdienst und Informationsbüro)3
Usługi dla mieszkańców (usługi weterynaryjne i informacyjne)3
20060313STO06099 Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Informationsbüro des Europäischen Parlaments
20060313STO06099 Skontaktuj się z biurem Parlamentu Europejskiego w twoim kraju:
die Überarbeitung des Mietvertrags für das Informationsbüro in Madrid wird sich in einer Verringerung der Kosten um 0,27 Mio. EUR niederschlagen;
przegląd umowy o dzierżawę biura informacyjnego w Madrycie: obniżenie kosztów o 0,27 mln EUR;
Aussprache über das Informationsbüro in Sofia
Wymiana poglądów na temat biura informacyjnego w Sofii
In der vergangen Woche gehörte sie zu jenen, die im Kopenhagener Informationsbüro des Europaparlaments mit den Mitgliedern des Innenausschusses sprach.
Zina Rasam mieszka w Sanholm - ośrodku dla osób ubiegających się o azyl - od 2005 roku.
Informationsbüro für Deutschland Europäisches Haus Unter den Linden 7810117 Berlin DEUTSCHLAND Tel.-1000Fax -1111Internet: europarl.de E-Mail:
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Centrum Jasna ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawatel.: faks: e-mail:
Informationsbüro für Deutschland Europäisches Haus Unter den Linden 78D-10117 Berlin Tel. (49-30) 22801000Fax (49-30) 22801111Internet: E-Mail:
Opole Regionalne Centrum Informacji Europejskiej ul. Słowackiego 10 45-346 Opole tel. (77) 454 26 21fax e-mail:,
Dies hat zur Festlegung einer „starken und effektiven Informationsstrategie", zur besseren Nutzung der verfügbaren Hilfsmittel, zur Einsetzung eines Pressebeauftragten in jedem Informationsbüro des Europäischen Parlaments für mehr Bürgernähe sowie zur Entwicklung von drei großen Vorhaben geführt:
Skutkiem powyższego było określenie "silnej i skutecznej strategii informacyjnej", lepsze wykorzystanie dostępnych środków, utworzenie w każdym z biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego stanowiska rzecznika prasowego ds. działań lokalnych, a także opracowanie trzech dużych projektów:
In der tschechischen Hauptstadt Prag erklärte die Studentin Barbora Kresnickova, sie wäre in das Informationsbüro gekommen, um mehr über die Bewerbung als Praktikantin im Parlament zu erfahren.
W stolicy Czech, Pradze, studentka Barbora Kresnickova odwiedziła Biuro Informacyjne, aby dowiedzieć się więcej o programie staży w Parlamencie. "Jeśli mi się powiedzie, dam wam znać..." - powiedziała.
Informationsbüro München Erhardtstraße 27, D-80469 München Tel.
Zadzwoń lub napisz do nas Europe Direct to serwis udzielający odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 41. Genau: 41. Bearbeitungszeit: 54 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo