Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Schneepflug" im Polnisch

Suche Schneepflug in: Definition Synonyme
pług śnieżny
pługiem śnieżnym
In Kanada nennt man das einen "Hinterhältigen Schneepflug".
W Kanadzie mówi się na to "Podstępny pług śnieżny".
Der Schneepflug schnitt den Wagen fast genau in der Mitte durch.
Pług śnieżny przeciął samochód prawie idealnie na pół.
Mann! Was ich mit dem Schneepflug machen könnte.
Pomyślcie tylko, co mógłbym zrobić tym pługiem.
Er sah auch, dass der Schneepflug Timmys linkes Bein abgetrennt hatte.
Widział też, że pług, który przepołowił samochód, odciął Timmowi lewą nogę.
Breaker Nine, hier ist Pam aus einem Schneepflug in Greenpoint.
Uwaga kanał 9, mówi Pam z pługu na Greenpoincie.
Etwas früh für den Schneepflug, oder nicht?
Trochę za wcześnie na pług, prawda?
Dieser Parameter umfasst z. B. Anforderungen an die mechanische Festigkeit des Wagenkastens, des Untergestells sowie von Federung, Kupplungen, Gleisbürste und Schneepflug.
Ten parametr uwzględnia np. wymogi w zakresie wytrzymałości mechanicznej pudła wagonu, ostoi, systemów zawieszenia, sprzęgów, zgarniacza, pługu odśnieżnego.
Ich will sie nur ablenken, während wir Ihren Schneepflug pfänden.
Dzwonię tylko, by pana zająć, gdy zabieramy panu pług.
Ist das ein Schneepflug?
Er fährt einen Schneepflug.
Da ist einer mit einem Schneepflug.
Etwas mit einem Schneepflug.
Mayhew spielt eine Art Schneepflug für Becker.
Mayhew oczyszcza przejście dla Becker.
Wenigstens ist das kein Schneepflug.
Cóż, to przynajmniej nie pług.
Wo hat der Blödsack heute den Schneepflug versteckt?
Gdzie głupek schował odśnieżarkę?
Er stieg auf den Schneepflug und sagte:
Wchodzi na pług i mówi:
Der große Schneepflug ist beschädigt.
Wielki pług został uszkodzony.
Schneereiniger, Schneepflug, Heizungen für Vereisungsschutz usw.
Np. urządzenia do usuwania śniegu, pług odśnieżny, nagrzewnice zapobiegające pokrywaniu się lodem itp.
Wenn Sie irgendwann nochmal einen Schneepflug brauchen...
Jeśli będziecie kiedyś, potrzebować pługu do wynajęcia... zadzwońcie do mnie.
Und dieser Schneepflug ist mit ausländischen Teilen gespickt.
Oddałem pług na przegląd, a nadziali mi go obcymi częściami.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 31. Genau: 31. Bearbeitungszeit: 41 ms.

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo