Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "Tiefe" im Polnisch

Siehe auch: tiefe Besorgnis
Suche Tiefe in: Definition Synonyme
głębokość
głębia
zakrzepica
głęboki
głębokie głęboką
głębokich
głębokim
głębokiej
głębokiego
głęboko
głębokości
głębi
głębię
głębin

Vorschläge

Wir werden sie in die Tiefe zerquetschen lassen.
Schodzimy na głębokość, która ją zmiażdży.
Drei Dimensionen. Länge, Breite und Tiefe.
Trzy wymiary: długość, szerokość i głębokość.
Sammlerinformationen (Typ, Tiefe),
informacja w sprawie próbnika (rodzaj, głębokość),
Die Tiefe der geschlossenen Schlitze liegt zwischen 10 cm und 20 cm.
Głębokość zamkniętych szczelin waha się od 10 do 20 cm.
Tiefe: 56 Fuß, Sir.
Głębokość: 56 stóp, kapitanie.
Uns wieder nach runter auf unsere vorherigen Tiefe bringen, so können wir es besser verstehen.
Wracam na poprzednią głębokość, żeby lepiej to zrozumieć.
Durchmesser und tatsächliche sowie gemessene vertikale Tiefe für
średnica oraz zmierzona rzeczywista głębokość pionowa:
Ich wollte die Delfine hören, aber die Tiefe der Bucht war unklar.
Chciałem usłyszeć delfiny z laguny, ale nie wiedzieliśmy jaka to głębokość.
Das Sediment muss eine Tiefe von 1,5-3 cm haben.
Grubość warstwy osadu powinna mieścić się w przedziale 1,5-3 cm (w przypadku krystalizatora może być nieco mniejsza).
Große Kreaturen in der Tiefe, die es nicht mehr gibt.
Wielkich stworzeń, których już nie ma.
Es tut mir aus der Tiefe meines Herzens leid, Ray.
Przepraszam z głębi mego serca, Ray.
Das untere Register hat eine schöne Tiefe.
Niższy rejestr ma ładną głębokość, zmiesza...
Wissen Sie, das Gehäuse sollte auch in dieser Tiefe halten.
Osłona powinna wytrzymać, nawet na tej głębokości.
Unwahrscheinlich, nicht aus dieser Tiefe.
Mało prawdopodobne, nie z takiej głębokości.
Wir tragen sie in uns, in der Tiefe unserer Erinnerung.
Nosimy ją w sobie, w najgłębszej części naszej pamięci.
Wir sind deutlich tiefer als ihre normale Tiefe.
Jesteśmy znacznie głębiej, niż one zwykle przebywają.
Das ist nur die Anpassung der Hülle, an die neue Tiefe.
Kadłub dostosowuje się do nowej głębokości.
Meine Damen und Herren, der Herrscher der Tiefe höchstpersönlich.
Panie i panowie, władca głębin we własnej osobie.
Ich fand Wasser in fünf Metern Tiefe.
Woda była na głębokości pięciu metrów.
Wir Castithaner haben unsere Bedeutung der Stärke und Tiefe unserer Kultur zu verdanken.
My Castitianie zawdzięczamy naszą wielkość sile i głębi naszej kultury.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 1378. Genau: 1378. Bearbeitungszeit: 88 ms.

m Tiefe 19

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo