Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "bloß" im Polnisch

Suche bloß in: Definition Synonyme
po prostu
jedynie
zaledwie
zwykły
myśl
kurwa
mów dzieje uważaj zrobić nadzieję
waż
trzymaj
robić
rób

Vorschläge

Ich konnte mich bloß nicht entscheiden.
Nie, po prostu nie mogę się zdecydować.
Du bist bloß an einem ungewohnten Ort.
Po prostu jesteś w obcym miejscu.
Ich dachte, sie wollte bloß ihren Dad besuchen.
Myślałem, że po prostu jedzie w odwiedziny do ojca.
Denn die Sterblichen verschlingen und zerstören bloß.
Dlatego, że śmiertelnicy nic nie robią oprócz konsumpcji i destrukcji.
Schließlich ist die Landwirtschaft nicht bloß eine Wirtschaftstätigkeit.
Kończąc, chcę powiedzieć, że rolnictwo nie jest zwykłą działalnością gospodarczą.
Wir auf europäischer Ebene dürfen bloß Empfehlungen aussprechen.
My tutaj, na szczeblu europejskim, możemy jedynie formułować zalecenia.
Vermurks es bloß nicht, Tito.
Lepiej tego nie sknoć, Tito.
Sidney Poitier ist bloß ein reicher Onkel Tom.
Sidney Poitier to taki bogaty Wuj Tom.
Nein, ich blieb bloß hängen.
Nie, tylko się zaczepiłam o coś.
Ich wollte dich bloß an einige gute erinnern.
Chciałem ci przypomnieć o tym, co dobre.
Und Gardiner... blamieren Sie mich bloß nicht, oder dieses Büro.
I... Gardiner...? nie zawstydź mnie ani tego biura.
Sie warten bloß auf mein Wort.
Jedyne na co czekają to tylko jedno moje słowo.
Ich wollte bloß, dass Monroe Georgia ausradiert.
Chciałem, żeby Monroe załatwił Georgię.
Ich will bloß eure Aufmerksamkeit erregen.
Staram się tylko przyciągnąć waszą uwagę.
Ich wollte bloß einige Worte über Pastor Young verlieren.
Chciałem powiedzieć tylko kilka słów o pastorze.
Ich hoffte bloß, etwas zu finden.
Miałem nadzieję, że coś znajdę.
Es Deb zu sagen, würde sie bloß wahnsinnig machen.
Powiedzenie o tym Deb tylko by ją dobiło.
Wenn ich bloß die Frequenz finde...
Jeśli uda mi się ustawić częstotliwość...
Das ist bloß, was Kinder insgeheim glauben.
Nieprawda, to dzieci tak uważają.
Du bist bloß einen Monat länger in der Crew als ich.
Jesteś w tej ekipie miesiąc dłużej ode mnie.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 7017. Genau: 7017. Bearbeitungszeit: 106 ms.

bloss 328
sie bloß 208
Sag bloß 103

Wortindex: 1-300, 301-600, 601-900, Mehr

Ausdruckindex: 1-400, 401-800, 801-1200, Mehr

Phrase-index: 1-400, Mehr

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo