Registrieren Hilfe
de ···
Übersetzung Context Konjugation Synonyme
Reverso beitreten
Werbung
Werbung
Werbung
Diese Beispiele können unhöflich Wörter auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.
Diese Beispiele können umgangssprachliche Wörter, die auf der Grundlage Ihrer Suchergebnis enthalten.

Übersetzung für "leading manufacturer" im Niederländisch

Suche leading manufacturer in: Definition Wörterbuch Synonyme
grootste fabrikant
Premier Cardiac Monitoring, the country's leading manufacturer of pacemakers.
Premier Cardiac Monitoring,'s lands grootste fabrikant van pacemakers.
Glunz&Jensen is the world's leading manufacturer and distributor of graphic arts pre-press processing equipment for offset printing plates and plateline equipment, with a market share of approximately [...] % [7] in Europe.
Glunz&Jensen is's werelds grootste fabrikant en distributeur van voor de grafische industrie bestemde prepress-ontwikkelmachines voor offset drukplaten en toebehoren met een marktaandeel van ongeveer [...] % [7] in Europa.
Abdulkarim Group is a leading manufacturer of lubricants, greases and industrial chemicals in Syria.
Abdulkarim Group is in Syrië een belangrijk producent van smeermiddelen, vetten en industriële chemische stoffen.
India is the world's leading manufacturer and exporter of non-branded medicines.
India is's werelds grootste producent en exporteur van generieke geneesmiddelen, geneesmiddelen zonder octrooirecht dus.
The proposal follows an announcement by the leading manufacturer of perfluorooctane sulfonates (PFOS) that it would cease to manufacture and market consumer products based on these entities.
Dit voorstel is er gekomen nadat de toonaangevende fabrikant van perfluoroctaansulfonaten (PFOS) had aangekondigd te zullen stoppen met het produceren en op de markt brengen van consumentenproducten die op deze entiteiten zijn gebaseerd.
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily life
Volgens VSI,'s werelds grootste producent... maakt 98 procent van de wereldbevolking wel eens gebruik van betrekking tot het dagelijks leven.
Virtucon is a leading manufacturer of many items you can find right in your very own home.
U heeft thuis vast ook producten van Virtucon.
Für diese Bedeutung wurden keine Ergebnisse gefunden.

Ergebnisse: 7. Genau: 7. Bearbeitungszeit: 27 ms.

Entwickelt von Prompsit Language Engineering für Softissimo