Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "a constant reminder" на польский

mi o tym przypomina
stałym przypomnieniem
stale przypomina
stałe przypomnienie
ciągłym przypomnieniem
ciągle przypomina mi
stale przypominać
Ciągłe przypomnienie
And now here you are, a constant reminder.
A twoja obecność tutaj ciągle mi o tym przypomina.
I put this in my wallet as a constant reminder.
Włożyłem to do portfela, aby mi ciągle o tym przypominało.
It was a constant reminder of how unfair this world can be.
Poczucie jak złym może być świat.
And a constant reminder there's only one Lois Lane.
Ciągle mi przypomina, że jest tylko jedna Lois Lane.
My son is a constant reminder of you.
Mój syn ciągle przypomina mi o tobie.
My husband's embraces are a constant reminder of you.
Objęcia męża przypominają mi o tobie.
I shall use this moment as a constant reminder for the future.
Wykorzystam tę chwilę do przypomnienia sobie przyszłości.
I'm just a constant reminder of what he's not.
Ja jestem tylko ciągłym przypomnieniem tego, czym nie jest.
It would be a constant reminder that you're different from everyone else.
Byłoby to ciągłym przypomnieniem, że jesteś inny od wszystkich.
He was a constant reminder of what she had done.
Był nieustannym przypomnieniem... tego co zrobiła.
Like a constant reminder that I am not good enough.
To mi ciągle przypomina o tym, że nie jestem wystarczająco dobra.
You were a constant reminder... of my worst fears.
Wciąż mi przypominałaś... o moim największym lęku.
However, these incidents are a constant reminder of the constant risk of destabilisation there.
Takie incydenty wciąż przypominają jednak o ciągłym ryzyku destabilizacji w regionie.
He was a constant reminder of what she had done.
Chyba wiem, co Mann robił w klubie komików.
But he has a constant reminder of his failure.
Ale coś zawsze będzie mu przypominać o jego pomyłce.
It was a constant reminder of how unfair this world can be.
Nadal słyszę jak do niego mówię.
He was a constant reminder of what she had done.
Nie wiem, o czym mówicie.
I am a constant reminder of the worst time in her life, and she doesn't deserve that.
Będę ciągle przypominał najgorszy czas w jej życiu, a ona na to nie zasługuje.
You put streaks in your hair because it's a constant reminder of how much you two looked alike.
Wkładasz pasemka we włosy, bo to wciąż przypomina ci jak bardzo byłyście do siebie podobne.
Gya! and failed. Lucifer spared my soul, but cursed me with a constant reminder of the truth.
Lucyfer oszczędził moją duszę, ale nałożył klątwę, która stale przypomina mi prawdę.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 82. Точных совпадений: 82. Затраченное время: 120 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo