Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "are stable" на польский

są stabilne jest stabilny
są stałe
są stabilni
są w normie
są trwałe
Okay, her vitals are stable.
W porządku, jej parametry życiowe są stabilne.
He's in some kind of coma... but his vitals are stable.
Znajduje się w pewnym rodzaju śpiączki... ale jego odczyty są stabilne.
Both the baby and mother are stable.
Stan zarówno matki, jak i dziecka, jest stabilny.
But other than that, his vitals are stable.
Ale poza tym stan jest stabilny.
Below, in stark contrast, conditions are stable and tolerable.
Pod ziemią, dla kontrastu, warunki są stałe i do zniesienia.
This is what I did, and all three of them are stable.
Ja tak zrobiłem, I wszystkie trzy są stałe.
He's in some kind of coma... but his vitals are stable.
Jest w jakiejś śpiączce... ale oznaki są stabilne.
If they are stable, she can come up here.
Jeżeli są stabilne, może wejść.
Make sure his vitals are stable.
Upewnię się, że oznaki życiowe są stabilne.
Their higher brain functions are stable.
Ich podstawowe funkcje życiowe są stabilne.
[Gemma] Phosphorene levels are stable.
[Gemma] poziomy Phosphorene są stabilne.
His vitals are stable, but his brain is still swelling to critical levels.
Jego czynności życiowe są stabilne, ale jego mózg nadal jest opuchnięty do krytycznego poziomu.
The tumor came back benign, and your vitals are stable.
Guz okazał się łagodny, a twoje wyniki są stabilne.
Modular eyelink conveyor belts are stable, also in dimensional respect.
Modułowe taśmy oczkowe są stabilne, również pod względem wymiarów.
Sats and B.P. are stable.
Sats i B.P. są stabilne.
His vitals are stable but his memory is gone.
Jego funkcje życiowe są stabilne ale stracił pamięć.
Dogs with congestive heart failure should be hospitalized until they are stable.
Psy z niewydolnością serca należy hospitalizować, dopóki nie są stabilne.
Robust systems are stable in complex and new environments.
Solidne systemy są stabilne w złożonych i nowych otoczeniach.
Newman's vitals are stable, but he hasn't regained consciousness.
Funkcje życiowe Newmana są stabilne, ale jeszcze nie odzyskał przytomności.
Sensors are stable to one million kilometers.
Sensory są stabilne do miliona kilometrów.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 217. Точных совпадений: 217. Затраченное время: 128 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo