Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: became obsessed
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "became" на польский

Предложения

Which subsequently became the programme A l'est de l'Europe.
Stał się następnie programem "Na wschód Europy (fr. A l'Est de l'Europe)".
So without killing anyone Gautam became a murderer.
Więc, mimo, że nikogo nie zabił Gautam stał się mordercą.
The Opinion became officially available on 14 November 2006.
Opinia stała się oficjalnie dostępna w dniu 14 listopada 2006 r.
EF thus became TB's biggest creditor.
W ten sposób EF stała się największym wierzycielem TB.
But staying away from Paris became difficult.
Ale trzymanie się z dala od Paryża stało się trudniejsze.
This DAC became the new reference in 2014.
To urządzenie stało się nowym, referencyjnym przetwornikiem w 2014.
Our homeworld became uninhabitable 300 years ago.
Nasza planeta stała się niezdatna do zamieszkania trzysta lat temu.
After Forty lakhs my life became game.
Po czterdziestu lakhs, moje życie stało się grą.
Supermarket Man became unable to have just one desire.
Człowiek Supermarketu stał się niezdolny, aby mieć tylko jedno pragnienie.
She befriended me and became popular by association.
Przyjaźniła sie ze mną i stała się popularna dzięki połączeniu.
My choice just became... Much easier.
Mój wybór właśnie stał się... o wiele łatwiejszy.
Now, even the offshore exploitation became profitable.
Teraz, nawet na pełnym morzu operacja stała się dochodowa.
Ingrid Svensson-Guggenheim became a persistent pester for Picasso.
Ingrid Svensson-Guggenheim stała się istną plagą dla Picassa.
And he became incredibly well-known performing...
I on stał się niewiarygodnie dobrze znanym wykonawcą...
Synthesizers became mandatory and drum machines appeared.
Syntezatory stał się obowiązkowy i pojawił się automaty perkusyjne.
Animation started telling stories and then became movies.
Animacja zaczęła opowiadać historie, a potem stała się filmem.
Suddenly, everything precious in life became crystal-clear.
Niespodziewanie, stało się oczywiste to, co w życiu naprawdę cenne. Dokładnie.
She drank something and became small.
Wypiła coś dużego i stała się całkiem mała.
Man became civilized for a reason.
Człowiek stał się istotą cywilizowaną nie bez powodu.
The Community industry became loss-making and therefore extremely vulnerable.
Przemysł wspólnotowy zaczął przynosić straty i dlatego też stał się wyjątkowo narażony na niebezpieczeństwo.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 21046. Точных совпадений: 21046. Затраченное время: 304 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo