Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: to become become pregnant
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "become" на польский

Предложения

6953
European Parliament elections should become more democratic.
Wybory do Parlamentu Europejskiego powinny stać się bardziej demokratyczne.
This should become standard practice for our legislation.
Powinno stać się to stałą praktyką w zakresie naszej legislacji.
Regional differences in unemployment may become more pronounced.
Regionalne różnice w strukturze zatrudnienia mogą stać się bardziej wyraźne.
Those he could not control might later become enemies.
Ci, których nie można kontrolować, mogą z czasem stać się wrogami.
Guided movements can help these patients become more mobile.
Sterowanie czyichś ruchów może pomóc tym pacjentom stać się bardziej mobilnymi.
We Europeans must become more enterprising.
My, Europejczycy musimy stać się bardziej przedsiębiorczy.
Protected names may not become generic.
Nazwy chronione nie mogą stać się nazwami rodzajowymi.
Europe should become the lead economy within world tourism competition.
W światowej konkurencji w dziedzinie turystyki Europa powinna stać się pierwszą gospodarką.
After that period, provisional maximum residue levels should become definitive.
Po upływie tego okresu, tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości powinny stać się ostateczne.
This could become a story about us.
To mogło stać się historią o nas, a od tego nie ma już odwrotu.
Annex C contains references to marginals which must become points.
Załącznik C zawiera odniesienia do notatek, które muszą stać się punktami.
Enemies may become friends and friends may become enemies
Wrogowie mogą stać się przyjaciółmi i przyjaciele mogą stać się wrogami
A medical problem which could become...
Problem medyczny, który może się przerodzić w...
The innocent exist only until inevitably they become perpetrators.
Niewinni istnieją tylko do czasu, gdy nieuchronnie stają się przestępcami.
Nothing I thought would become a problem.
Myślałem, że to nic, co mogło przerodzić się w problem.
Watching baseball is seeing the impossible become possible.
Oglądanie baseballa to jak obserwowanie, jak niemożliwe staje się możliwe.
That could become unstable or even explosive.
To może się stać niestabilne, lub nawet wybuchowe.
Because tonight, we all become daywalkers.
Ponieważ dziś... wszyscy staniemy się Chodzącym za Dnia.
If master small thing... anything become possible.
Jeżeli nauczymy się kontrolować drobne rzeczy... wszystko stanie się możliwe.
As a result digital maps become progressively out-dated.
W konsekwencji mapy cyfrowe stają się stopniowo coraz mniej aktualne.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 25155. Точных совпадений: 25155. Затраченное время: 156 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo