Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: becoming pregnant
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "becoming" на польский

Предложения

Apparently, it's becoming noticeable.
Na to wygląda, to staje się zauważalne.
Traveling through Europe is becoming unbearable.
Podróżowanie po Europie staje się nie do zniesienia.
Nobody down below saw them becoming angels.
Nikt tam w dole nie widział, jak stają się aniołami.
Lasers are becoming more and more a part of our daily lives.
Lasery w coraz większym stopniu stają się częścią naszego codziennego życia.
What was urban legend's becoming heroic.
Coś, co było miejską legendą, staje się bohaterstwem.
Burns says the operating room is becoming impossible.
Burns twierdzi, że atmosfera na sali operacyjnej staje się nie do zniesienia.
I like that this is becoming a tradition...
Podoba mi się, że staje się to tradycją...
With the situation becoming more precarious by the day...
Sytuacja staje się bardziej niepewna z dnia na dzień...
Perhaps the world is becoming a kinder place.
Może świat staje się milszym miejscem.
The duke is becoming more popular in the Landsraad.
Książe staje się coraz bardziej popularny w Landsraadzie.
It's becoming a part of who you are.
To staje się częścią tego czym jesteś.
But it's becoming more and more obvious that you are a very complex creature.
Ale to staje się coraz bardziej jasne że jesteś bardzo złożonym stworzeniem.
My protégé is officially becoming The Ash.
Mój podopieczny oficjalnie staje się Ashem.
Europe is becoming more democratic, Europe is becoming more transparent and the institutions are becoming more effective.
Europa staje się bardziej demokratyczna, Europa staje się bardziej przejrzysta, a instytucje stają się bardziej efektywne.
I think Siddharth is becoming that reason.
Myślę, że to Siddharth stał się tym powodem.
This led to some species becoming gigantic.
Skutkowało to tym, że niektóre gatunki stawały się ogromne.
Many people can go shopping without becoming shopaholics.
Wielu ludzi potrafi chodzić na zakupy nie stając się zakupoholikami.
Apparently his species was becoming extinct.
Najwidoczniej, jego cały gatunek zdążał do wymarcia.
My clients express their feelings without becoming too vulnerable.
Moi klienci wyrażają w ten sposób swoje uczucia bez narażania się na niebezpieczeństwo zranienia.
Being influenced is different than becoming powerless.
Bycie wpływowym... jest inne od stania się bezsilnym.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5984. Точных совпадений: 5984. Затраченное время: 121 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo