Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "blister" на польский

Посмотреть также: blister packs blister pack
Искать blister в: Oпределение Синонимы
pęcherz
bąbel
blister blistra blistry blistrze blistrach
blistrów
pęcherze
pojedyncze
blistrem

Предложения

Partial thickness, and there's a small blister below the medial malleolus.
Częściowe zgrubienie i mały pęcherz pod kostką przyśrodkową.
Bleed, boil, blister, sweat.
To nasze motto. Krwotok, czyrak, pęcherz, pot.
So we keep looking until we find the blister.
Więc szukajmy, aż znajdziemy bąbel.
1 blister card of 14 film-coated tablets in PVC/ PVDC/ Aluminium blisters.
1 blister z PVC/ PVDC/ Aluminium zawierający 14 tabletek powlekanych.
Peel open the blister to expose the tablet.
Rozerwać blister, aby odsłonić tabletkę.
One blister contains 7, 10 or 14 film-coated tablets.
Jeden blister zawiera 7, 10 lub 14 tabletek powlekanych.
Aluminium blister containing one 40 mg capsule.
Blister z aluminium zawierający jedną kapsułkę 40 mg.
Each unit dose blister contains 3 mg insulin human.
Każdy blister zawiera pojedynczą dawkę odpowiadającą 3 mg insuliny ludzkiej.
PVC blister sealed with aluminium foil containing 30 tablets.
Blister PVC zgrzewany z folią aluminiową, zawierający 30 tabletek.
Taking the medicine Open the blister only when you are ready to use the tablet.
Stosowanie leku Otworzyć blister jedynie wtedy, kiedy pacjent jest gotowy do zażycia tabletki.
Each blister contains 4 buccal tablets, supplied in cartons of 4 or 28 buccal tablets.
Każdy blister zawiera 4 tabletki podpoliczkowe, dostępne w kartonikach zawierających 4 lub 28 tabletek podpoliczkowych.
1 blister (10 oral lyophilisates)
1 blister (10 liofilizat doustny)
Keep the blister in the outer carton and the keep the bottle tightly closed.
Blister przechowywać w kartonowym pudełku i butelkę szczelnie zamkniętą.
The Belanette blister is glued in a carton which is subsequently folded to a wallet configuration.
6 WNIOSKI NAUKOWE Blister zawierający tabletki preparatu Belanette jest przyklejony do kartonu, który następnie składa się na kształt portfela.
Packaged in polyamide/ PVC/ aluminum blister package in:.
Blister poliamid/ PVC/ aluminium pakowany po:
Each carton of tablets contains one blister strip of 20 or 21 tablets.
Każdy kartonik tabletek zawiera jeden blister z 20 lub 21 tabletkami.
Immediately before use, the blister must be carefully peeled open and the dose of orodispersible tablet removed without crushing it.
Blister należy ostrożnie rozerwać bezpośrednio przed użyciem i wyjąć bez kruszenia dawkę tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej.
It's got a blister the size of a basketball.
Jest na niej babel wielkości piłki.
I think I'm getting a blister.
Myślę, że robi mi się pęcherz.
You could stab all day and not get a blister.
Możesz dźgać cały dzień i nawet się nie zadraśniesz.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 370. Точных совпадений: 370. Затраченное время: 70 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo