Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: be fixed fixed assets fixed to fixed capital
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "fixed" на польский

Предложения

2009
390
fixed up 248
208
182
A fixed period of application is therefore needed.
Potrzebny zatem jest określony okres zastosowania rozporządzenia.
I need this car fixed today.
Potrzebuję, żeby ten samochód był dzisiaj naprawiony.
The marketing services agreements generally stipulate annual or total fixed amounts.
Umowy o świadczenie usług marketingowych przewidują na ogół kwoty stałe, roczne lub łączne.
I fixed it on the spot.
W samolocie którym tu lecieliśmy zepsuł się silnik, naprawiłem go w locie.
Your family fixed your marriage with a rich man...
Twoja rodzina zaaranżowała ci małżeństwo z bogatym człowiekiem a ty z radością ją przyjęłaś.
This provision includes movements via fixed pipelines.
Przepis ten obejmuje przemieszczenia dokonywane za pośrednictwem stałych rurociągów.
The day was already fixed for our wedding.
No więc, był już wyznaczony dzień, w którym mieliśmy pójść do USC zawrzeć ślub.
Don't tell anybody fixed your duck.
Ale pamiętaj nikomu nie mów że wyleczyłem ci kaczkę.
Hope you fixed this gadget good, Ratchet.
M... mam nadzieję, że dobrze naprawiłeś tą zabawkę, Ratchet.
Only 1 week fixed interest rate remains.
Pozostaje tylko stawka stała jeden tydzień, którą otrzymujemy.
Human beings have no fixed age.
Istoty ludzkie nie mają "sztywnego" wieku.
Localization: Several translation mistakes were fixed.
Tłumaczenie: Zostało naprawionych kilka błędów związanych z tłumaczeniem w grze.
Broadband services via satellite to mobile and fixed antennas.
Usługi szerokopasmowe za pośrednictwem satelity do anten telefonii komórkowej i stacjonarnej.
I've already fixed her marriage.
Ustaliłem już jej małżeństwo, narzeczonym jest pilot.
Glad you got your wing fixed.
Cieszę się, że masz naprawione swoje skrzydło.
These have been considered in the setting of the MRLs fixed in this Directive.
Zostały one uwzględnione podczas określania MRL ustalonych w niniejszej dyrektywie.
External borders may be crossed only at border crossing-points and during the fixed opening hours.
Granice zewnętrzne można przekraczać jedynie na przejściach granicznych podczas określonych godzin otwarcia.
Further correction for fixed seat-back angles other than 25
Dalsza korekta dla stałych kątów nachylenia oparcia siedzenia innych niż 25 stopni
Measure the temperature of the stored grain at several fixed time intervals during storage.
Podczas magazynowania należy dokonywać pomiaru temperatury przechowywanego ziarna w określonych odstępach czasu.
Unlike the fixed annuity, there are no guarantees of principal or interest.
W odróżnieniu od renty o stałej stawce ani kapitał, ani odsetki nie są gwarantowane.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 13747. Точных совпадений: 13747. Затраченное время: 364 мс

fixed up 248

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo