Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "fussy" на польский

Искать fussy в: Oпределение Синонимы
wybredny
grymaśny
kapryśny
marudny
Fussy
wybredni
grymaśnym
wybredna
marudna
kapryśna
grymasił
kapryśne
grymasisz
grymasić
grymaśna
And you know how fussy I am.
A wiesz, że jestem wybredny.
My husband wasn't fussy either.
Mój mąż też nie był wybredny.
He really ought to be married, but he's so fussy.
Powinien się ożenić, ale jest taki grymaśny.
Todd gets fussy when she misses his ballet recitals.
Todd staje się kapryśny, kiedy ona opuszcza jego występy baletowe.
I expect it's because you're so fussy about your food.
Przypuszczam, że to dlatego że jesteś taki kapryśny w kwestii jedzenia.
He's fussy about the company he keeps.
Jest wybredny, z kim się zadaje.
Good job I'm not a fussy eater.
Dobrze, że nie jestem wybredny.
He's still real fussy with the feedings.
Ale wciąż jest kapryśny przy karmieniu.
No, he's not that fussy.
Nie, nie jest tak wybredny.
He was an 18th century dandy. So, he can be very fussy.
Był 18-wiecznym paniczem, więc może bywać bardzo wybredny.
I'm told that he's in no position to be fussy.
Słyszałam, że on jest w takiej sytuacji, że nie będzie wybredny.
Did you get the parcel? - The foreigner is being fussy.
Dostarczyłeś paczkę? - cudzoziemiec jest wybredny.
Well, if you're invited, and he's very fussy who he invites, you all put your car keys in a bowl.
Jeśli cię zaprosi, a jest bardzo wybredny w tej kwestii, to wszyscy kładą klucze od auta do miski.
I'm in love, and I'm fussy.
Jest super. A wiesz, że jestem wybredny.
He's nothing but a fussy dandy.
Jest nikim innym, jak grymaśnym modnisiem.
Bryan turned down Amadeus, so we're very fussy.
Bryan odrzucił rolę Amadeusza, jesteśmy więc dość wybredni.
She's grown tiresome, obnoxious, fussy...
Ale zaczyna być przykra, nieznośna, kapryśna...
My mother is coming you see and she's a very fussy lady.
Moja mam przyjeżdża, a jest bardzo kapryśną kobietą.
I was about to do it but you're fussy.
Miałam to zrobić ale jesteś marudna.
Charlie always said I was too fussy.
Charlie zawsze powtarzał, że jestem bałaganiarski.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 154. Точных совпадений: 154. Затраченное время: 93 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo