Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: what happened
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "happened" на польский

Предложения

He's completely unaware that anything happened.
I kompletnie nie ma pojęcia, że coś się stało.
Whatever happened here didn't happen.
Cokolwiek tam się stało, nie miało miejsca.
Technically, most of the something happened after Baltimore.
Technicznie, większość czegoś, stało się po przyjeździe z Baltimore.
And here, the unspeakable happened.
A tutaj, stało się coś nie do opisania.
A lot happened between those two kisses.
Myślę, że dużo się wydarzyło pomiędzy tymi dwoma pocałunkami.
Maybe in the excitement something happened.
Może coś się wydarzyło... tylko pan o tym nie pamięta.
Which all makes me think something bad happened.
To mi nasuwa przypuszczenie, że stało się coś złego.
He thought something happened to his daughter.
On myślał, że coś się stało jego córce.
It happened one Sunday last fall.
Stało się to zeszłej jesieni, w niedzielę.
None of us really believes it happened.
Żadne z nas tak naprawdę nie wierzy, że to się stało.
Claire works at cafe which happened.
Claire pracuje w kawiarni, nad którą to się stało.
Everything that happened after, you saw.
A wszystko, co stało się potem, już pani widziała.
And one day the inevitable happened.
I pewnego dnia stało się to co nieuchronne.
Because something has happened to us.
Dlaczego? Ponieważ coś się stało między nami.
Sir, I thought something happened.
Sir, myślałem, że coś się stało.
Well... one other thing happened.
Wiesz, stało się coś jeszcze... zła rzecz.
And forget about everything that happened.
I zapomne o wszystkim, co się stało.
What really happened with Calvin, stealing cars.
To co naprawdę stało się z Calvin'em, kradzieży aut.
A little thing called Waco happened.
Po to, by nie stało się to samo, co w Waco.
It happened when I lived in Buffalo.
Nie ma o czym opowiadać, to się wydarzyło, kiedy mieszkałem w Buffalo.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 31112. Точных совпадений: 31112. Затраченное время: 151 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo