Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "harvesting" на польский

Посмотреть также: green harvesting
Искать harvesting в: Oпределение Синонимы
zbiór
zbieranie
pozyskiwania
pozyskiwanie
odłowu
pozyskiwaniem
oddzielanie
zbiorów zbioru zbiory zbierania
zbiorach
zbiorami
połowów
zbiorze

Предложения

Delayed harvesting of grain already infected by Fusarium species may cause a significant increase in the mycotoxin content of the crop.
Opóźniony zbiór zboża już zainfekowane przez gatunki Fusarium może powodować znaczny wzrost zawartości mikotoksyn w zbożu.
timber harvesting, including directly related environmental and forest legislation;
pozyskiwania drewna, w tym bezpośrednio związanego z nim ustawodawstwa dotyczącego środowiska i lasów;
100 % of harvesting and transfer operations shall be inspected.
100 % operacji w zakresie pozyskiwania i transferu poddaje się inspekcji.
Timber harvesting permit within non-forest zone.
Zezwolenie na pozyskiwanie drewna w strefie innej niż strefa leśna.
She served her community by harvesting honey for the homeless.
Więc przysłuzyła się okolicznej społeczności uprawiając dla bezdomnych miód pszczeli.
We suggest a ban on all marine harvesting.
Sugeruję przerwać wszystkie połowy w tej okolicy.
Something I read about the danger of harvesting planets.
Coś czytałem o niebezpieczeństwie na eksploatowanych planetach.
While we keep harvesting to meet Hopper's demands.
Podczas gdy my będziemy zbierać ziarna by sprostać żądaniom Hoppera.
This is my new idea for harvesting grain.
To jest mój nowy wynalazek do zbierania ziaren.
Because we spend all summer harvesting for the offering.
Ponieważ spędzamy całe lato zbierając na ofiarę.
We should be focusing on harvesting space Gates.
Powinniśmy się skupić na szukaniu Wrót.
We were just discussing the Gate harvesting program.
Właśnie omawialiśmy program do szukania Wrót.
But harvesting a child just to circumvent rules... it's perverse.
Ale posiadanie dziecka tylko dla nagięcia prawa... to perwersja.
The conversion period for a seaweed harvesting site shall be six months.
Okres konwersji miejsca zbierania wodorostów morskich wynosi sześć miesięcy.
So in addition to harvesting Nesbit's liver and kidneys, they also took his Achilles tendons.
Czyli oprócz wątroby i nerek Nesbit'a, wzięli również jego ścięgna Achillesa.
The operator shall provide a sustainable management plan proportionate to the production unit for aquaculture and seaweed harvesting.
Podmiot gospodarczy przedkłada proporcjonalny względem wielkości jednostki produkcyjnej plan zrównoważonego zarządzania zbiorami akwakultury i wodorostów morskich.
Differences in harvesting sizes, species, and production sites must be taken into account when considering optimal slaughtering methods.
Przy określaniu optymalnych metod uboju należy wziąć pod uwagę różnice w wielkości ryb, gatunkach oraz miejscach produkcji.
Each caging operation and harvesting process shall be inspected.
Każdą operację umieszczenia w sadzach oraz odłów poddaje się inspekcji.
Wine placed into the circulation at least three years after the year of harvesting.
Wino wprowadzane do obrotu co najmniej trzy lata po roku zbioru.
That is way better than harvesting organs.
To zdecydowanie lepsze niż wykradanie organów.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 627. Точных совпадений: 627. Затраченное время: 84 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo