Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "is stable" на польский

jest stabilny jest stabilna jest stabilne
jest trwały
zachowuje stabilność
jest stała
będzie stabilny
zachowuje trwałość
jest w normie
ustabilizuje się
się ustabilizuje
Charlotte is stable but still unconscious.
Stan Charlotte jest stabilny, ale nie odzyskała przytomności.
The little torso trainer is stable and transportable.
Ten mały trenażer górnych partii ciała jest stabilny i można go transportować.
No one is going after Connor until this anomaly is stable.
Nikt tam nie pójdzie, póki anomalia jest stabilna.
Before you say anything, my O.D. is stable.
Zanim coś powiesz, moja narkomanka jest stabilna.
Fortunately, the euro is stable both internally and externally.
Na szczęście euro jest stabilne zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.
Our link to the sensor net is stable.
Nasze połączenie z czujnikiem nie jest stabilne.
The measurement is stable even during filling.
Pomiar jest stabilny również w trakcie pneumatycznego napełniania silosu.
After reconstitution in the vial the medicine is stable for 24 hours.
Po rozpuszczeniu w fiolce lek jest stabilny przez 24 godziny.
Okay, right now this patient is stable.
Okay, w tej chwili pacjent jest stabilny.
Okay, right now this patient is stable.
Dobra, na razie pacjent jest stabilny.
I assure you his condition is stable now.
Zapewniam cię że jego stan jest stabilny.
But she's responsive now, and her condition is stable.
Ale teraz jest świadoma i jej stan jest stabilny.
Subject is stable, we're ready to begin the emotional drain.
Obiekt jest stabilny, jesteśmy gotowi do transferu emocji.
He is stable now, He's on the right medication.
Teraz jest stabilny, bierze odpowiednie leki.
His blood sugar level is stable.
Jego poziom cukru we krwi jest stabilny.
General, Khalek's condition is stable.
Generale... Stan Khaleka jest stabilny.
I want to know that your home environment is stable.
Musimy wiedzieć, czy środowisko domowe jest stabilne.
Lorenzo is stable, they didn't mention any operation for now.
Stan Lorenzo jest stabilny, nie przewidują żadnych operacji.
The stuff is stable only between 60 and 72 degrees Fahrenheit.
Substancja jest stabilna tylko pomiędzy 60 i 72 stopnie Fahrenheita.
Look, I want you to make sure this connection is stable.
Spójrz, Chcę byś pilnowała czy połączenie jest stabilne.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 384. Точных совпадений: 384. Затраченное время: 155 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo