Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: it became clear
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "it became" на польский

stało się stał się stała się
stawało się
przerodziło się
okazało się
zrobiło się

Предложения

167
But it became a past memory in a flash.
Lecz stało się to wspomnieniem w mgnieniu oka.
And it became pretty hot last night.
I stało się ostatnio bardzo gorąca noc.
Before it became what it is.
Zanim stał się tym czy teraz jest.
Every year that wall grew taller and more fortified... till eventually it became impenetrable.
Każdego roku stawał się wyższy i mocniejszy, aż w końcu stał się niezniszczalny.
The British army, it became my home.
Armia brytyjska stała się moim domem.
So that's how it became my favorite restaurant in town.
I tak ta restauracja stała się moją ulubioną.
Ammonia kills bacteria, so it became a processing tool.
Amoniak zabija bakterie, więc stał się narzędziem przetwórczym.
Until it became what is today known as the Devil's Tower.
stała się obecnie znanym Devils Tower.
My country has never experienced this before in the 20 years since it became independent.
Nie doświadczyliśmy takiej sytuacji dotąd w ciągu dwudziestu lat, od czasu, kiedy mój kraj stał się niepodległy.
Already then it became obvious that we need a common EU foreign policy on energy.
Już wtedy stało się oczywiste, że potrzebujemy wspólnej polityki zagranicznej UE w dziedzinie energii.
And soon it became a formidable fencer.
I szybko stał się świetnym snajperem.
And that was before it became home to soldiers and bachelors alike.
Zanim stał się domostwem dla wolnych żołnierzy.
Later it became also the tool to finance opperating losses of FD.
W późniejszym czasie stało się także narzędziem finansowania strat operacyjnych FD.
However, due to the financial crisis, it became impossible to carry out the project without public funding.
Z powodu kryzysu finansowego zrealizowanie projektu bez finansowania publicznego stało się jednak niemożliwe.
Your father spoke directly to the cardinal, and suddenly, it became available.
Twój tata rozmawiał bezpośrednio z kardynałem i nagle stała się dostępna.
The fire caused such grief and suffering That it became the trigger.
Pożar spowodował taką powszechną żałobę że stał się czynnikiem stresującym.
He bounced back pretty soon, and then it became interesting.
Który odbił się dość szybko, a następnie stał się interesujący.
But after that night, it became extremely difficult.
Jednakże po tamtej nocy stało się to niesamowicie trudne.
Culturally we reacted and politically it became impossible to do this sort of research.
Kulturowo zareagowaliśmy, a politycznie niemożliwe stało się prowadzenie tego rodzaju badań.
So, it became this sort of weird, happy accident.
Stał się swego rodzaju dziwnym, szczęśliwym przypadkiem.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 765. Точных совпадений: 765. Затраченное время: 156 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo