Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "pimple" на польский

Искать pimple в: Oпределение Синонимы
pryszcz
krosta
wrzód
Pimple
pryszcza
pryszczem
pryszcze
krostę
wrzodem
pryszczy
krostkę
Tell me it's not a pimple.
Powiedz mi, że to nie pryszcz.
A strategically important pimple, Sire, the vital defence against Spanish influence on our border.
To strategicznie ważny pryszcz, panie, Istotna obrona przed hiszpańskim wpływem na naszej granicy.
I think I'm getting a pimple.
Chyba robi mi się krosta.
Bud, please, your pimple is squirting me.
Bud, proszę, twój pryszcz tryska na mnie.
He had a big pimple on his nose that looked really funny.
Miał wielki pryszcz na nosie, który wyglądał naprawdę zabawne.
Look, I even got a stress pimple.
Patrz, zrobił mi się pryszcz od stresu.
And three year later, he think he have pimple on back of his neck.
3 lata później sądził, że wyskoczył mu pryszcz na szyi.
I came to you when I thought I had a broken tailbone and it was just a really bad pimple.
Ja przyszłam do ciebie, kiedy myślałem, że złamałem kość ogonową, a to był tylko paskudny pryszcz.
You know, the past is like a pimple on prom night, Eddie.
Wiesz, że przeszłość jest jak pryszcz w noc balu maturalnego, Eddie.
That my husband dismissed as a pimple.
które mój mąż określił jako pryszcz.
I believe that you believe it was a pimple.
Wierzę, że ty wierzysz, że to był pryszcz.
It's too small. It's like a semi- precious pimple.
Jest za mały i jak błyszczący pryszcz.
Aidan, Aidan, this pimple, Aidan.
Aidan, Aidan, ten pryszcz, Aidan.
Until you admit it was a pimple.
dopóki nie przyznasz, że to był pryszcz.
So no, I don't think it was a pimple.
Więc nie, nie sądzę, że to był pryszcz.
It's really not fair. I can grow a pimple but not a mustache.
To nie fair może mi urosnąć pryszcz a wąsy nie chcą
I wonder why I have this big pimple.
Czemu mam taki duży pryszcz?
It's a pimple, Phyilis.
To pryszcz, Phyllis.
My pimple's getting worse.
Mój pryszcz jest coraz większy.
Every last pimple, every last character flaw.
Każdy pryszcz, każdą wadę.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 102. Точных совпадений: 102. Затраченное время: 55 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo