Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "presence of god" на польский

obecności Boga obecność Boga
obliczu Boga
obliczem Boga
obliczem Bożym
obecnością Boga
przed bogiem
oblicze Boże
obliczem Bożem
Bożej obecności
Oblicze Boga
Boża obecność
przed oblicznością Bożą

Предложения

I feel the warm healing liquid presence of God's genuine cold filtered grace.
Czuje ciepłą, kojącą ciecz obecności Boga przefiltrowaną przez prawdziwie chłodną łaskę.
Mr. Lambert denies the real presence of God in the Sacrament of Communion.
Pan Lambert zaprzecza realnej obecności Boga w sakramencie komunii.
People just sit silently and wait to be filled with the presence of God.
Ludzie siedzą w milczeniu i czekają aż wypełni ich obecność Boga.
I feel the presence of God right here...
To czuję obecność Boga pośród nas...
In the presence of God and before this congregation
W obliczu boga i w obecności wiernych
In the presence of God, our family and friends...
W obliczu Boga, rodziny i przyjaciół
CAITLIN: The presence of God watches over me.
CAITLIN: obecność Boga zegarki na mnie.
It is a lively spiritual power, and presence of God in the justified bodies.
Jest żywa duchowa moc i obecność Boga w uzasadnionych ciał.
There, in the presence of God... I understood at last how my love could release us all... from the powers of darkness.
Tam w obecności Boga, pojęłam w końcu jak moja miłość może wyzwolić nas od panowania sił ciemności.
Dearly beloved, we've come together in presence of God to witness and bless the joining of Henry and Jenifer in holy matrimony.
Umiłowani, zebraliśmy się tutaj, aby w obecności Boga świadczyć i błogosławić połączenie Henry'ego i Jeniffer świętym węzłem małżeńskim.
We have come from a variety of places, areas and villages, to celebrate the living presence of God among us.
Przybyliśmy z różnych miejsc, regionów, miejscowości, aby celebrować żywą obecność Boga wśród nas.
In the presence of God and family and friends it is time we move forward.
Nadszedł czas, by w obecności Boga, rodzin i przyjaciół...
When one walks in the presence of God, he is granted this brotherhood.
Kiedy chodzi się w obecności Boga, jest to braterstwo.
We are gathered here today, in the presence of God, to celebrate ten years of holy matrimony together.
Zebraliśmy się tu dziś, w obecności Boga, aby uczcić razem dziesięć lat świętego związku małżeńskiego.
It's no longer the presence of God -
Nie mówi już o obecności Boga.
There, in the presence of God, I understood at last -
Tam w obecności Boga, pojęlam w końcu -
There, in the presence of God...
Tam w obecności Boga, pojęlam w końcu -
And this is the prelude to true worship - the practice of the presence of God which eventuates in the emergence of the brotherhood of man.
I to jest preludium do prawdziwego czczenia - praktykowania obecności Boga, co prowadzi do powstania braterstwa ludzkości.
CAITLIN: (FAINTLY) The presence of God watches over me.
CAITLIN: (lekko) . Obecność Boga strzeże mnie
Then you will be filled with the joy of the presence of God, and you will not fail in the practice of godliness.
Następnie można będzie wypełniona joy obecności Boga, i nie powiedzie w praktyce godliness.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 159. Точных совпадений: 159. Затраченное время: 111 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo