Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "remain stable" на польский

pozostają stałe
być stabilne
zachować stabilność
być stabilny
pozostaną stabilne
stabilności
pozostanie stabilna
pozostanie na stałym poziomie
pozostać stabilna
pozostają stabilne
DB 2011: The appropriations remain stable.
PB 2011: Kwoty środków pozostają stałe.
The composition, temperature and other essential characteristics of natural mineral water shall remain stable within the limits of natural fluctuation; in particular, they shall not be affected by possible variations in the rate of flow.
Skład, temperatura i inne podstawowe właściwości naturalnej wody mineralnej pozostają stałe w granicach naturalnych fluktuacji; w szczególności właściwości te nie podlegają zmianom w związku z ilością pobieranej wody z ujęcia.
I have not had any treatment since diagnosis in 2006. Seem to remain stable and
Nie miałem żadnego leczenia, ponieważ w diagnozie 2006. Wydają się być stabilne i zachowywać
As if our societies can remain stable, - can function, only if based on a lie.
Jakby nasze społeczeństwo mogło być stabilne, funkcjonować, tylko gdy jest oparte na kłamstwie, jakby mówienie prawdy, a to mówienie prawdy jest ucieleśnione w Jokerze, oznaczało zniszczenie, dezintegrację porządku publicznego.
It predicts, it adjusts and adapts to foreign markets and political shifts in order to remain stable.
Przewiduje i dostosowuje się do zmian rynkowych i politycznych, by zachować stabilność.
Baby beds should remain stable when the child moves in the bed or when the bed swings along the amplitude permitted by the suspension device.
Łóżeczka dziecięce muszą zachować stabilność, kiedy dziecko porusza się w łóżeczku lub kiedy łóżeczko kołysze się w ramach, na jakie pozwala urządzenie zawieszające.
While the objectives remain stable over time, the general context of EU transport policy has evolved:
Cele polityki transportowej UE pozostają stałe w czasie, jednak jej ogólny kontekst ulegał ewolucji:
Seams and fastenings shall remain stable after washing according to the manufacturers' instructions.
Szwy i zapięcia nie mogą poluzować się podczas prania zgodnie z instrukcjami producenta.
Our main objective is to ensure that prices remain stable.
Naszym podstawowym celem jest zapewnienie stabilności cen.
Other interested parties expected such imports to remain stable.
Inne zainteresowane strony przewidywały utrzymanie się stałego poziomu przywozu.
The employment guidelines adopted in 2010 should remain stable until 2014 to ensure a focus on their implementation.
Wytyczne dotyczące zatrudnienia przyjęte w 2010 roku nie powinny ulegać zmianom do 2014 roku, aby można było skupić się na ich wdrażaniu.
But the site should remain stable until we finish the infusion.
Jaskinia ta powinna pozostać stabilna na tyle długo, że powinniśmy skończyć.
Harmonised rules on maximum weights and dimensions of vehicles should remain stable in the long term.
Zharmonizowane reguły w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów pojazdów powinny być długoterminowo stałe.
Her illness is slow and she could remain stable for years.
Jej choroba rozwija się powoli i może przez lata pozostać stabilna.
It would be illogical to assume that all conditions remain stable.
Nielogicznie jest zakładać, iż wszystkie okoliczności pozostaną niezmienione.
And a neutron star can remain stable for billions of years.
Gwiazda neutronowa może pozostać stabilna przez miliardy lat.
They can't remain stable without us plumbed into them.
Nie będą stabilne, bez nas podłączonych do nich.
It was found that there were no reasons to expect that the domestic sales prices and normal value would not remain stable for the foreseeable future.
Stwierdzono, iż nie istnieją powody, dla których ceny sprzedaży na rynek krajowy lub wartość normalna mogłyby ulec znacznym zmianom w przewidywalnej przyszłości.
The Italian method does not ensure that over time the actual amount of aid will decrease, or even remain stable.
Metoda stosowana przez władze włoskie nie zapewnia spadku ani nawet utrzymania stałego poziomu faktycznej kwoty pomocy w czasie.
The market share of DBB/Belfius should remain stable between 2011 and 2016.
W latach 2011-2016 wielkość udziału w rynku DBB/Belfius powinna pozostać niezmieniona w ogólnym ujęciu.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 82. Точных совпадений: 82. Затраченное время: 168 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo