Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "snitch" на польский

Искать snitch в: Oпределение Синонимы
kapuś
donosiciel
wtyką
kablem
wtyczką
wtykę
kapusiem kapusia
kapusiu
donosicielem
donosiciela
kabel
wtyczkę
znicz
I didn't realize you were such a high-class snitch.
Nie wiedziałam, że z ciebie jest taki snobistyczny kapuś.
But there's a snitch in your group.
Ale w twojej grupie jest kapuś.
You're my snitch until we bust these guys.
Jesteś moją wtyką, dopóki ich nie zgarniemy.
And right now, I am personally ashamed to be your snitch.
Teraz wstydzę się, że zostałem twoją wtyką.
He's the snitch that put us onto Rojas.
To kapuś, który doprowadził nas do Rojasa.
And he looks like a snitch on Miami Vice.
A wygląda jak kapuś z Miami Vice.
I'm waiting to hear it from your snitch.
Może powie mi to twój kapuś.
Well, nobody's sad when a snitch dies.
Cóż, nikomu nie smutno, gdy kapuś umiera.
And any snitch is a dead snitch.
Każdy kapuś, to martwy kapuś.
Eddie killed a snitch three weeks ago.
Eddie trzy tygodnie temu zabił kapusia.
These are all rusted out with snitch juice.
Te mi zardzewiały od soku konfidentów.
Lonnie, don't you dare snitch on them boys.
Lonnie, nie waż się sypnąć tych chłopców.
We're meeting a snitch downtown.
Mamy się spotkać z kimś w dzielnicy.
He wasn't even a reporter, just a regular snitch.
Nawet nie był reporterem, tylko zwykłą gnidą.
In this country everyone's a snitch.
W tym kraju każdy jest szpiclem.
Every snitch, twist him inside out.
Macie zrobić wszystko, co się tylko da.
I'm so much more than a snitch.
Stać mnie na więcej niż kablowanie.
Tom has a snitch in los santos, carlos' former gang.
Tom ma wtykę w Los Santos, byłym gangu Carlosa.
My men said Lik was the snitch.
Moi ludzie powiedzieli, że to Lik jest kapusiem.
Just the word of a dead traitor and a Fed snitch.
Tylko słowo martwego zdrajcy i wtyki Federalnych.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 473. Точных совпадений: 473. Затраченное время: 77 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo