Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: solid gold
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "solid" на польский

Предложения

More the solid, plodding, boring sort.
Bardziej jako typ solidny, ślamazarny i nudny.
Tell her he's solid, dependable, charismatic.
Powiem jej że jest solidny, niezawodny, charyzmatyczny.
A monster left hook and a solid straight right hand.
Potworny lewy sierpowy i mocny prosty z prawej ręki.
A very solid, responsible man who's been with us for about 10 years.
Bardzo solidny, odpowiedzialny mężczyzna, który jest z nami około dziesięciu lat.
I'm solid, I'm solid now.
Jestem solidny, jestem stały teraz.
Enclosures should have a solid floor.
Pomieszczenia dla zwierząt powinny być wyposażone w podłogi pełne.
It sets out clear objectives and solid statistical indicators and benchmarks.
W sprawozdaniu zostały podane jasne cele i rzetelne wskaźniki statystyczne i poziomów odniesienia.
His parents were good solid professional people.
Jego rodzice byli dobrymi, solidnymi, fachowymi ludźmi.
Painted solid for seven years then stopped.
Johnny. Malował wciąż przez siedem lat potem przestał.
Not applicable to existing plants without solid concrete floors.
Nie ma zastosowania do istniejących zespołów urządzeń, w których nie ma podłóg z litego betonu.
See applicability of BAT 14.b for solid manure.
Zob. zastosowanie BAT 14.b w odniesieniu do obornika stałego.
I just hope that the boat is solid.
Mam tylko nadzieję, że łódź jest solidna.
I just hope that the boat is solid.
Mam tylko nadzieję, że statek to wytrzyma.
Police still have no solid leads to their identities .
Policja nie ustaliła jeszcze ich tożsamości.
I always thought you and Judy were rock solid.
Zawsze myślałem, że ty i Judith to mur beton.
We're booked for four months solid. No.
Mamy rezerwacje na 4 miesiące w przód.
Just trying to do you a solid, Wayne.
Próbuję cię tylko uświadomić, Wayne.
Not until we have solid proof.
Nie, dopóki nie zdobędziemy solidnych dowodów.
The sitting room, solid oak doors and floors, mahogany wainscoting.
Salon, dębowe podłogi, mahoniowe boazerie.
And my witness is one solid.
I mój wiadek jest jednym ciałem stałym.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 4867. Точных совпадений: 4867. Затраченное время: 72 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo