Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: remained stable
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stable" на польский

Предложения

Employment remained basically stable around 5500 employees.
Poziom zatrudnienia w zasadzie pozostawał stabilny i wynosił około 5500 pracowników.
I thought she was stable in the smart house.
Myślałem, że jest stabilny w inteligentny dom.
HbA1c was stable in both duloxetine-treated and placebo-treated patients.
11 leczonych duloksetyną, jak i u pacjentów otrzymujących placebo, poziom HbA1c był stały.
You got an opinion on that? - You seem pretty stable...
Masz na ten temat zdanie?Wydajesz się całkiem stabilny...
They said her condition was stable.
Powiedzieli, że jej stan jest stabilny.
Well, her fuel system is not stable, so...
Jej układ paliwowy nie jest stabilny, więc...
He has patched together and stable.
Tak, jest poskładany do kupy i stabilny.
He is patched together and his condition is stable.
Tak, jest poskładany do kupy i stabilny.
It's the only way to keep him stable.
To jedyny sposób aby był stabilny.
Two weeks ago this man was healthy and mentally stable.
Dwa tygodnie temu, ten człowiek był zdrowy i stabilny psychicznie.
I'm probably not very stable right now.
Jestem chyba nie bardzo stabilny teraz.
She was stable when he left her.
Kiedy ją zostawił, jej stan był stabilny.
His pulse is slow, but stable.
Ma wolny, ale stabilny puls.
He's in serious but stable condition.
Jego stan jest poważny, ale stabilny.
Lorenzo is stable, they didn't mention any operation for now.
Stan Lorenzo jest stabilny, nie przewidują żadnych operacji.
Trish is still unconscious but stable after surgery.
Trish, po operacji, jest ciągle nieprzytomna ale stabilna.
Almost stable enough for brain surgery.
Jej stan jest prawie wystarczająco stabilny, żeby przeprowadzić operację neurochirurgiczną.
His vitals are stable; probably just fainted.
Jego siły życiowe są stabilne; prawdopodobnie po prostu zemdlał.
None of these girders are stable.
Żaden z tych wsporników, nie jest stabilny.
I mean, alcohol's stable.
Miałem na myśli, że alkohol jest bezpieczniejszy.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5014. Точных совпадений: 5014. Затраченное время: 111 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo