Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: stand up can't stand stand by stand for
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stand" на польский

Предложения

3190
2534
2406
1359
just stand 1026
You will be mentally and physically fit to stand trial.
Po to, by przed sądem stanąć w pełni władz fizycznych i umysłowych.
He just couldn't stand his daughter missing and not knowing.
Nie mógł znieść, że zginęła jego córka.
Just a weakling who couldn't stand love.
Zwykłym cherlakiem, który nie potrafił znieść miłości.
But she left me, she couldn't stand the comparison.
Ale odeszła ode mnie, nie mogła znieść porównania.
Now, stand your men down.
A teraz, niech pan rozkaże swoim ludziom by się wycofali.
You cannot stand outside looking in.
Nie można stać na zewnątrz i zaglądać do środka.
You cannot let this injustice stand.
Nie możesz pozwolić, żeby szerzyła się niesprawiedliwość.
Destroy Jenny Dennison on the stand.
Zniszczyć Jenny Dennison, na miejscu dla świadka.
Lana, no matter where we stand...
Bez względu na to, jaka będzie nasza sytuacja, nadal jestem twoim przyjacielem.
I couldn't stand letting them go.
Nie mogłem znieść tego, iż pozwalałem im odejść.
Drones slaughter Jaffa that stand against them.
Jego drony mordują Jaffa, którzy mu się sprzeciwiają.
Shake again several times and leave to stand overnight.
Ponownie wstrząsnąć kilka razy i zostawić na noc do odstania się.
She couldn't stand to disappoint anyone.
Nie potrafiła znieść myśli o tym, żeby kogoś zawieść.
Interpol wants Brasha extradited to stand trial in Serbia.
Interpol chce ekstradycji Brashy, żeby stanął przed sądem w Serbii.
Great achievers refuse to stand in shadows.
Wielcy zwycięzcy odmawiają jej, by stać w cieniu.
Eventually... we stand to make sixty seventy million dollars.
W efekcie... zarobimy 67 milionów dolarów.
Just let me know where things stand.
Po prostu powiedz mi na czym stoimy.
No thing stand in my way.
Nic nie stanie mi na drodze.
Mathayus, you stand to help a great many people.
Mathayus, musisz starać sie pomóc wielu ludziom.
The house will not let me stand here otherwise.
Dom nie pozwoliłby mi tu stać gdyby tak nie było.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 17642. Точных совпадений: 17642. Затраченное время: 302 мс

just stand 1026

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo