Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: if you were standing
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "were standing" на польский

stałeś staliśmy stałaś
stali
stał pan
stałyśmy
staliście
opierała
stanęli
stała
stały

Предложения

You were standing across the street from a really big fire.
Stałeś na ulicy w pobliżu naprawdę wielkiego ogniska.
You were standing below, and you caught me.
Stałeś na dole i złapałeś mnie.
Less than a week ago we were standing at the altar, perfectly happy.
Niespełna tydzień temu staliśmy przed ołtarzem całkowicie szczęśliwi.
It was about 6 months we were standing together on this roof.
To było jakieś 6 miesięcy później... staliśmy razem na tym dachu.
You were standing right next to me when that submarine exploded.
Stałaś obok mnie, kiedy ta łódź eksplodowała.
Anika, you were standing right beside the man who fired the shots.
Anika, stałaś zaraz obok człowieka który strzelał.
I think you were standing behind him shielding yourself.
Myślę, że stałeś za Mike'iem osłaniając się w ten sposób.
You were standing in the way of Token and Nichole.
Stałeś na drodze między Token a Nichole.
Trust me, I remember exactly where you were standing.
Zaufaj mi, pamiętam dokładnie gdzie stałaś.
Okay, you were standing there looking up at the moon.
Dobra, stałeś tam patrząc na księżyc.
And we were standing in front of the monkey pit.
A my staliśmy z przodu jamy małp.
And you were standing on the shore, watching.
A ty stałaś na brzegu i patrzyłaś.
I looked across the park, you were standing there.
Spojrzałem przez Park. Stałaś tam.
You were standing outside a store claiming you had stolen goods.
Stałeś przed sklepem twierdząc, że masz kradziony towar.
You were standing so still in that gallery, you looked like a statue...
Stałaś tak nieruchomo w galerii Wyglądałaś jak posąg.
You were standing over our son with a knife.
Stałeś nad synem z nożem w ręce.
You were standing in the window, Just like this.
Stałaś przy oknie, tak jak teraz.
Last time I looked, you were standing here talking to me and Candy.
Ostatnim razem jak sprawdzałem stałeś tutaj i rozmawiałeś ze mną i Candy.
We were standing on the edge of thousands of acres of cotton.
Staliśmy na krańcu tysięcy akrów bawełny.
We were standing there when someone came running out of the bathroom yelling to call the police.
Staliśmy tam, kiedy ktoś wybiegł z łazienki krzycząc, by zadzwonić na policję.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 247. Точных совпадений: 247. Затраченное время: 95 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo