Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "snitch" на румынский

Искать snitch в: Oпределение Синонимы
turnător
informator
spion
turna
torn
torni
toarne
turnătorule
trădător
sifonar
turnătorul informatorul
turnătoare
turnători
That means you're peeking too, snitch.
Asta înseamna ca ochiul prea, turnător.
A snitch isn't a rat.
Un turnător nu e un șobolan.
Tom has a snitch in los santos, carlos' former gang.
Tom are un informator în Los Santos, un fost coleg de bandă a lui Carlos.
You put me in the role of snitch before.
M-ai mai pus în rolul de informator înainte.
He wanted me to find a snitch called Baby.
Vrea să-i găsesc un spion pe nume "Copilu".
But a snitch emerges from within...
Dar un spion iese din cadrul...
Save the act for Sundance, you little snitch.
Cu excepția actului de Sundance, tu mic turnător.
Careful, this guy's a snitch.
Atentă, tipul ăsta e un turnător.
Any delay in signing this snitch visa means the offer could go away.
Orice întârziere în semnarea acestui viza turnător se înțelege oferta ar putea merge departe.
They called Manny's parents and everything... and then everybody got on Richie for being a snitch.
I-a chemat pe părinții lui Manny și așa mai departe... și apoi toată lumea a început să-l facă turnător pe Richie.
No. She called my father a snitch.
Nu, l-a făcut pe tata un turnător.
There's a snitch in the D.A.'s office.
E un turnător în biroul procurorului.
M.C. Dalton, that's his snitch name.
Numele lui de turnător era MC Dalton.
My father's wrong, but I'm no snitch.
Tatăl meu se înșeală, dar eu nu sunt turnător.
Can't have people looking in here thinking I'm a snitch.
Nu pot avea oameni Cautati aici crezând că sunt un turnător.
May I present Corporal Joe Benson, snitch first class.
Să vi-l prezint pe Cap. Joe Benson, informator de primă mână.
I saw him feed a snitch to it once.
Am văzut cum îl hrănea odată cu un turnător.
You made everyone think I was a snitch.
I-ai făcut pe toți să creadă că sunt turnător.
I cannot and will not be your snitch.
Nu pot și nu voi fi turnător tău.
A snitch is like a wife.
Un turnător e ca o nevastă.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 695. Точных совпадений: 695. Затраченное время: 77 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo